Utgangspunktet var at Siw Børke Brauter (40), som er alenemor til to barn med autisme, hadde et akutt behov for å reparere skader på huset. Men økonomien manglet. Sønnene krever tilsyn døgnet rundt, og mor er på overgangsstønad. Samtidig var medlemmer av den rumenske familien Gealapu i Norge for å tjene penger. Den som koblet de to familiene sammen, er Asker-kvinnen Ellen Budde, som er engasjert både i «Diagnosebarn» og arbeider frivillig med økonomi og anbud i organisasjonen «Folk er folk». Hun skaffet campingvogn, og to måneder seinere er mye av arbeidet på huset i Blaker gjort.

– Folk er folk og folk hjelper hverandre. Og Daniel er utdannet i håndverkerfag, jeg visste dette ville passe, sier Budde.

Gjensidig tillit

– Jeg hadde ikke hatt noen mulighet til å leie håndverker på ordinært vis, sier Brauter, som roser hjelperne.

– Det har vært veldig fint for oss å ha vårt eget «hus» i campingvogna. Vi er takknemlige for jobben og kunne bo her, sier Daniel. Han legger til:

– Ellen er en fantastisk person som på denne måten har gitt oss mye hjelp, sier han.

Tøffe tak

Begge familiene er hardt rammet: Siw har mange netter uten søvn på grunn av barnas uro og søvnvansker. Det sliter. Daniel og to brødre pendler til Norge for å brødfø foreldre og barn i Romania. I høst opplevde familien en stor seier, da storebroren kom inn på politihøyskolen i Bucuresti.

– Utdanning er veien videre, og derfor må vi hjelpe han, sier Daniel.

Nye drømmer

Han drømmer om en ny framtid for den toårige datteren, som er hjemme hos bestemor i Romania mens foreldrene er i Norge.

– Jeg ønsker å jobbe og tar hva som helst. Hjemme i Romania er det stor arbeidsløshet, og romfolk stiller aller bakerst i køen, sier han på engelsk. Inntil finanskrisen jobbet han som kokk og kelner i Spania, og han har papirer på at han snakker godt spansk.

Siw drømmer på sin side om å bygge en aktivitetshage for sønnene, slik at de i større grad kan aktiviseres under trygge forhold. Sønnene krever ro og forutsigbarhet i hverdagen, og har vokst opp i huset. Av samme grunn er alle enige om at campingtiden i hagen er over.

– Det beste ville være om noen i nærheten kunne tilby en plass. Da kan Siws familie fortsatt få mye hjelp fra Daniel og hans brødre, sier Budde, som har kjent familien i flere år. En av brødrene døde i fjor av hjertesvikt på Ullevål, på grunn av en medfødt hjertefeil.

– Det rammer familien hardt, men de er utrolig ansvarsfulle og solidariske overfor enken og hennes tre barn, sier Budde.

– Folk til Folk møtes ikke bare med tillit?

– Nei, og det er riktig at det har vært et underslag. Jeg arbeider med å sikre økonomirutinene, blant annet. Jeg jobber i organisasjonen fordi jeg ser at det er de som kommer representerer ressurser, og slett ikke bare problemer. Vi kan alle reise fritt i Europa, og flere vil komme på grunn av vanskelige leveforhold. Det må vi forholde oss til, og dette er min måte, sier Budde.

Fakta

Det antas at rundt en million (10-20 %) av Europas rom-befolkning bor i Romania.

Romania har stor arbeidsløshet og stor fattigdom, som rammer rombefolkningen hardt.

Finanskrisa gjør at flere reiser lengre for å tjene penger.

I 1997 gikk Rafto-prisen til verdens rombefolkning.