Historisk lite ungdomskriminalitet

SNILL UNGDOM: Sander Risvik (16), Marcus Sommersel (16), Linn Eriksson (16) og Jenny Hagrim (16) ved Lillestrøm videregående skole tror Facebook og tv-spill kan være med å forklare hvorfor stadig færre personer under 18 år begår kriminelle handlinger. FOTO: KAY STENSHJEMMET

SNILL UNGDOM: Sander Risvik (16), Marcus Sommersel (16), Linn Eriksson (16) og Jenny Hagrim (16) ved Lillestrøm videregående skole tror Facebook og tv-spill kan være med å forklare hvorfor stadig færre personer under 18 år begår kriminelle handlinger. FOTO: KAY STENSHJEMMET Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Aldri tidligere har barn og ungdom begått mindre kriminalitet enn nå.

DEL

Det viser en fersk rapport fra Romerike politidistrikt, som tar for seg registrerte, kriminelle forhold begått av personer under 18 år de fem siste årene.

– Ungdomskriminaliteten på Romerike har ligget relativt stabilt siden 2009. Men fra 2012 til 2013 ser vi en markant nedgang på hele 16 prosent. Fra vårt ståsted er ungdom blitt mer lovlydige, sier visepolitimester Kristin Elnæs og forebyggendekoordinator Hilde Kallset Jensen.

Også nasjonale kriminalitetsstatistikker viser den samme tendensen.

– Ungdomsundersøkelser i regi Ungdata underbygger trenden ytterligere: De unge rapporterer selv at de drikker mindre, trener mer og bruker mer tid på skolearbeid, forteller Kallset Jensen.

– Ukult å gjøre noe som er galt

De fire 16-åringene på Lillestrøm videregående skole, synes egentlig det er ganske vanskelig å svare på hvorfor de og deres jevnaldrende er mindre representert i politiets krimstatistikker enn tidligere.

– Det kan kanskje ha sammenheng med at mye av hverdagen vår går med til skole og skolearbeid, mener de.

– Hva er det første dere tenker på når dere hører begrepet ungdomskriminalitet?

– Nasking, svarer alle fire.

Og det er kanskje ikke så rart: I fjor utgjorde vinningskriminalitet 23 prosent av all ungdomskriminalitet på Romerike, mot 31 prosent i 2012. Halvparten av sakene gjaldt naskerier.

– Foreldrene gir mer penger, og mange får ukepenger, så behovet for å stjele er ikke der. Vi kjøper det vi trenger selv.

Ungdommene tror også det kan påvirke krimtallene at ungdommenes sosiale arena i stor grad er flyttet fra kjøpesentrene og bygatene til Facebook og dataspill.

– Vi er mer sosiale inne enn vi er sosiale ute.

25 prosent på 10 år

Ifølge Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har ungdomskriminaliteten i Norge falt med 25 prosent på 10 år.

Forskerne mener en viktig forklaring er at nesten alle ungdommer har fått mobiltelefon og tilgang til egen datamaskin. Dataspill og muligheter for å være sosial på nettet gjør at flere er mer hjemme. For å være kriminell må en være ute og komme i kontakt med kriminelle miljøer.

De fire skoleelevene forteller også at de lærer mye om kriminalitet i samfunnsfaget.

– Vi lærer mye om hva som er lov og ikke lov, og kjenner til konsekvensene.

At politiet er synlige, både i skolen og i gatebildet, er en annen medvirkende faktor, tror de.

– Og så er det ukult å gjøre noe som er galt, konstaterer Jenny Hagrim (16).

Mer narkotika

I 2013 ble det registrert 790 kriminelle forhold begått av personer under 18 år på Romerike. Bak forholdene sto 520 forskjellige personer.

Ni av ti hadde norsk statsborgerskap og 76 prosent av lovbryterne var gutter.

Disse kriminalitetskategoriene utmerker seg:

  • Vinningskriminalitet

23 prosent av all ungdomskriminalitet er tyverier, naskerier og annen vinning. Særlig aktive er 17-åringene. Nærmere halvparten av forholdene er naskerier.

– Vi har registrert en betydelig nedgang i antallet grove tyverier. Det er gledelig.

  • Voldskriminalitet

Vold utgjorde elleve prosent av straffbare forhold med mindreårig gjerningsperson i 2013. I ni av ti tilfeller var gjerningspersonen en gutt. Nær én av fire av sakene dreide seg om trusler.

  • Narkotikakriminalitet

Mer enn tre av ti av sakene gjelder narkotika. Dette er også det eneste punktet som har økt. I fjor ble det registrert 249 saker med mindreårig gjerningsperson, mot 200 året før. De fleste sakene omhandler bruk, i all hovedsak av cannabis.

– Vi vet det finnes mye narkotika i Norge, på Romerike og på skolene. Og at tilgangen nok aldri har vært enklere. Derfor hadde vi vært mer bekymret hvis dette tallet ikke hadde økt. Økningen skyldes i hovedsak at ungdom og narkotika er bevisst prioritert fra vår side, sier Kallset Jensen.

Flere forklaringer

Trendanalysen viser også at antallet førstegangskriminelle har gått betydelig ned. Av de 520 gjerningspersonene, begikk 208 kriminalitet for første gang – en nedgang på hele 20 prosent fra 2012.

Forklaringene av kriminalitetsnedgangen blant unge, er flere og sammensatte.

– Vi liker jo å tro at vår forebyggende innsats har hjulpet, sier visepolitimesteren.

Hun tenker da blant annet på foredrag på skoler, rask saksbehandling og hyppig bruk av bekymringssamtaler med enkeltpersoner og deres foreldre.

– Vi har også bevisst valgt å bruke påtaleunnlatelse med vilkår der vi ikke reiser tiltale, men at ungdommene forplikter seg til å følge et tilpasset opplegg. Følger de ikke opplegget, vil straffesaken gå sin gang. Dette tror vi har en mer oppdragende effekt, enn å gi et forelegg på 3.000 kroner som mor og far betaler, forklarer hun.

I tillegg viser Elnæs til det tette samarbeidet de har med kommunene og de lokale forebyggende tjenestene.

Det antas å være store mørketall i ungdomskrimstatistikken.

– Den reelle mengden kriminalitet er nok høyere, og mange saker skjuler seg nok bak saker vi har registrert med «ukjent gjerningsperson». I tillegg blir nok flere av tilfellene løst mellom partene, da de blir sett på som guttestreker, opplyser de.

Artikkeltags