Her blir det ungdomsfengsel

Her kommer det ungdomsfengsel i løpet av året.

Kriminalomsorgsdirektoratet jobber med å følge opp Stortingets beslutning om å etablere ungdomsfengsel på eiendommen Landsverk i Eidsvoll, der det tidigere var barnevernsinstitusjon.

Det ble avsatt rundt 19 millioner kroner til tiltaket i statsbudsjettet.

Inntil fire ungdommer

– Eiendommen skal tilpasses inntil fire ungdommer i alderen 15–18 år, både jenter og gutter. det vil gjelde både varetekt og soning etter dom, sier assisterende regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Fengselet skal åpnes i løpet av året. Når på året det skjer, er avhengig av hvor mye ombygging som kreves.

– Ungdommene får god plass i den store bygningsmassen?

– Vi vil ikke bruke alle bygningene. Det er ennå ikke tatt standpunkt til hvor mye av den vi vil bruke.

Betjenter og miljøarbeidere

Hvor mange ansatte ungdomsfengselet får, er heller ikke klart.

– Det kommer an på hva slags bygningsmasse vi skal benytte. Med en effektiv bygningsmasse har vi behov for færre folk, sier Storvik.

– Vi trenger imidlertid både fengselsbetjenter og miljøarbeidere, og vil starte rekrutteringsprosessen utpå våren.

50 vil bli sjef

Prosessen med å ansette prosjektleder har kommet lenger. Over 50 personer har søkt stillingen. Vedkommende vil senere bli daglig leder ved ungdomsfengselet.

– Eidsvoll-enheten blir en avdeling under Ullersmo fengsel. På den måten slipper den å ha egen administrasjon, sier Storvik.

Ungdomsfengselet i Eidsvoll blir det første i sitt slag på Østlandet. Fra før finnes det et lignende tilbud i Bergen. Oslo fengsel har en avdeling som ivaretar den samme målgruppa.