Regionen skal organiseres i sju nye sykehusområder, og endringene skjer først og fremst i hovedstadsregionen.

– Så nært som mulig

Lokalsykehusene skal behandle de vanligste lidelsene, forteller administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst (HSØ) til Dagsavisen.

Alle pasienter skal få 80 til 90 prosent av sine sykehustjenester i sitt eget sykehusområde.

– Vi skal legge alt det vanlige så nært som mulig og samle det som er mer spesialisert. Noen kan få lengre reisevei, men man kan like gjerne slippe å måtte inn til Oslo, sier Mikkelsen. De fleste kommer til å reise til samme bygg som i dag.

Bruker gamle bygg

I Oslo skal det bli slutt på at flere sykehus utfører samme oppgaver. Derfor skal ekspertise samles i ett lands-, regions- og områdesykehus, det sammenslåtte Ullevål/Rikshospitalet.

Helseforetaket har vurdert alle bygningene sine, noen holder mål, andre ikke.

– Vi må bruke den gode bygningsmassen maksimalt og fase ut det som ikke er egnet til pasientbehandling, sier Mikkelsen.

Ti år gamle Rikshospitalet er nyere enn Ullevål og kan dermed få størsteparten av regionsykehusfunksjonene. Men Ullevål har et helt nytt kreftsenter til 1,5 milliarder kroner og et mor- og barnesenter, og disse skal få bestå.

– Vi vil være veldig varsomme så vi ikke ødelegger velfungerende miljøer. Ideelt sett vil vi samlokalisere, men vi skal i hvert fall samorganisere, sier Mikkelsen. Hun understreker at Hovedstadsprosessen ikke er et byggeprosjekt.

Akuttkirurgi på Aker

Skjebnedatoene for Hovedstadsprosessen er 19. og 20. november, når styret i HSØ skal samles. Allerede nå er det klart at forslaget styret skal ta stilling til, ikke kommer til å skille seg mye fra det som ble sendt ut på høring.

Men planene om å fjerne akuttkirurgien fra Aker, som blir lokalsykehus, har møtt store protester. Mikkelsen åpner nå for å ikke kutte akuttkirurgien likevel.

– Hvis det er noe vi er usikre på, er ikke dette tidspunktet for å gjøre endelige beslutninger. Alle fagfolk trenger et visst volum for at tjenesten skal ha god kvalitet. Vi vil derfor av kvalitetshensyn ikke spre akuttkirurgien for mye. Dette kan samles under én ledelse, men med satellitter på andre lokalsykehus.

Ny legevakt

I Oslo vil Mikkelsen anbefale styret at det etableres en storbylegevakt. Den skal være mer omfattende enn dagens legevakt og bemannes med fastleger og spesialister.

– Mange pasienter kan få avsluttet behandlingen sin hos storbylegevakten, sier Mikkelsen.

Hun kommer også til å legge fram forslag om at det etableres en rusakutt i hovedstaden. (ANB)