– Det er naivt av ledelsen ved skolen å tro at de dårlige arbeidsforholdene ikke har gått ut over elevene. Noen klasser har klart seg bedre enn andre, men situasjonen har i aller høyeste grad rammet elevene, mener Gøril Myhre.

For to år siden tok hun begge barna sine ut av Steinerskolen. I dag går begge på offentlig skole i samme kommune.

– Undervisningen var dårlig og miljøet uprofesjonelt. Ungene var for eksempel mye uten tilsyn på grunn av lærere som kom for sent til timer. Når vi ønsket å ta opp problemer ble vi beskyldt for ikke å ha tillit til læreren og skolen, sier hun.

– Synlig konflikt

Ragnhild Solheim tok barna sine ut av skolen samme år som Gøril Myhre. Begge har vært aktive i foreldreforeningen ved Steinerskolen i Lørenskog, og kjenner miljøet godt. Som foreldre opplevde de en synlig konflikt blant lærerne.

– Jeg er positiv til steinerpedagogikken, men syntes ikke den fungerte ved skolen. Det manglet klare retningslinjer, og læreplanen ble ikke fulgt. Mange av de ansatte manglet dessuten nødvendig utdannelse, sier hun.

Da barna begynte å vise tydelige tegn på mistrivsel, valgte Ragnhild å la dem begynne på steinerskole på Nordstrand.

– Her fikk jeg beskjed om at de lå to år bak med undervisningen. Selv om de bygger på samme prinsipper er det to helt forskjellige skoler.

Forskjellsbehandling

Foreldrene reagerer på at det ikke har vært tatt tak i konfliktene ved skolen tidligere.

– Mangel på profesjonell distanse har ført til et intimitetsproblem ved skolen, der nyansatte blir opplært til ikke å stille spørsmål. At ledelsen mener barna ikke har lidd som følge av situasjonen, sier noe om forståelsen av eget arbeidsmiljø, sier Gøril Myhre.

– Skolen har eksistert for at lærerne skal kunne ha et sted å være. Det har ikke vært et godt sted for mange av barna, enkelte lærere har direkte mobbet elevene, og det har vært stor forskjellsbehandling, sier en annen forelder, som ønsker å være anonym.

Elevantallet synker

Fra skoleåret 2003/2004 har elevantallet ved Steinerskolen sunket fra 240 til 206, viser tall fra grunnskolens Informasjonssystem.

– Jeg har gått gjennom klasselistene, og på et tidspunkt sluttet det nærmere 70 elever innen en tidsramme på 1 1/2 år. Når nye elever kommer til blir ikke nettotapet så stort, men flere har tatt ut barna ved skolen fordi de har vært misfornøyde med det pedagogiske og sosiale miljøet, sier Gøril Myhre.

Det er fylkesmannen som har tilsynsansvar overfor de private grunnskolene, men det har ikke vært mulig å få kommentar til saken derfra. Ved skolekontoret i Lørenskog blir det opplyst at det ikke føres noen statistikk over overflytting av elever til de kommunale skolene, men kontoret bekrefter at det har vært "en del" flyttinger fra Steinerskolen de siste par årene.