– Har ikke stemt for sykehus på Gardermoen

FORELØPIG ILLUSTRASJON: Slik kan sykehuset på Gardermoen bli. Arkitekt MNAL Johannes Eggen/Nordic Office of Architecture

FORELØPIG ILLUSTRASJON: Slik kan sykehuset på Gardermoen bli. Arkitekt MNAL Johannes Eggen/Nordic Office of Architecture

Artikkelen er over 5 år gammel

LHL Akershus hevder de ikke ble informert om ledelsens planer om et nytt sykehus på Gardermoen, før ett år etter at utredningsarbeidet var påbegynt.

DEL

Ledelsen i LHL ønsker å legge ned virksomheten ved Glittreklinikken i Nittedal og Feiringklinikken i Eidsvoll og overføre virksomhetene til det nye sykehuset. I tillegg vil de tilknytte seg samarbeidspartnere som skal behandle andre sykdommer som kreft, diabetes og livsstilsykdommer.

– Hører ikke hjemme i et demokrati

Disse planene har LHL Akershus stilt seg skeptisk til. I en årsmøtemelding sier de at «Feiringklinikken og Glittreklinikken er LHL’s «fyrtårn» og er kjent over hele Norge for sin pasientbehandling.» LHL Akershus er kritiske til ledelsens planer om å legge ned klinikkene til fordel for et nytt stort sykehus.

Ifølge fylkesleder og landsstyremedlem Bjørg Bratvold ble de først informert om de store planene på et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Der måtte representantene også avgi stemme i saken.

– En slik avgjørelse hører ikke hjemme i et demokrati. Vi er skuffet, frustrert og føler oss manipulert, sier Bratvold til Romerikes Blad.

– Vi ble bedt om å stemme for eller mot videre utredning, og en mulighetsanalyse for et nytt sykehus. Vi fikk ikke tid til å informere våre medlemmer, noe som er svært viktig for oss, sier Bratvold.

– Ikke nok informasjon

Da det ble innkalt til landsstyremøtet var Gunnar Kongsrud fylkesleder i LHL Akershus. Han bekrefter Bratvolds uttalelse om at de ikke fikk nok informasjon før avstemmingen.

– Vi ble informert om at det var en mulighetsanalyse vi skulle stemme over, ikke selve byggingen av et nytt sykehus. Dessuten ble vi lovet informasjon om kostnadene av dette. Det fikk vi ikke, verken før eller i ettertid, poengterer Kongsrud.

Vet ikke hvor mye det vil koste

LHLs generalsekretær Frode Jahren er én av hovedarkitektene bak de ambisiøse planene for et nytt sykehus på Gardermoen. Det planlegges å involvere investorer for å kunne finansiere byggingen. Det stiller fylkeslaget seg skeptiske til.

– Det er for mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Dette prosjektet vil koste. Investorene skal også tjene penger på dette. Vi har ikke fått informasjon om hvordan det skal finansieres, sier Kongsrud.

I en årsmøteuttalelse skriver LHL at «ledelsen i LHL har allerede brukt flere millioner kroner på eksterne konsulentbyråer på en utredning medlemmene ikke har hatt kjennskap til. Dette viser en arrogant holdning ovenfor LHL’s medlemmer.»

Har ikke stemt for nytt sykehus

Bjørg Bratvold i LHL Akershus sier at det ikke har blitt stemt for et nytt sykehus.

– Vi stemte for en mulighetsanalyse fordi vi der og da ikke hadde nok informasjon til å stemme mot. Da ble vi enige om å stemme for, slik at vi senere kunne få mer informasjon, sier hun.

– Har informert godt nok

Generalsekretær i LHL Frode Jahren mener at kritikken mot prosessen i saken er uberettiget.

– Fylkeslagene har blitt godt nok informert om planene om et nytt sykehus. Organisasjonen er også opplyst om at prosjektets totale kostnad er på over 1 milliard kroner, forteller Jahren.

Han sier videre at han synes det er fint at LHL Akershus sier fra, men at de de eneste som har klaget på informasjonsmengden.

– Vi har ikke fått noen andre negative tilbakemeldinger, og etter mitt syn har vi jobbet mye med å gi ut informasjon. Vi sender jevnlig ut informasjon til organisasjonen og vi har en egen nettside for prosjektet, sier Jahren.

Jahren mener også at det ikke er grunnlag for LHLs beskyldninger om manipulering.

– LHL Akershus var til stede på landsstyremøte der blant andre Bjørg Bratvold og Gunnar Kongsrud stemte for forslag om videre utredning. Hvis de nå har ombestemt seg og ikke vil ha nytt sykehus likevel skal de få lov til det. Saken blir ikke avgjort før i oktober, og da av vårt høyeste organ, landsmøtet, sier Jahren.

Artikkeltags