Gå til sidens hovedinnhold

Granskere knuser Moskvaskolen

Artikkelen er over 8 år gammel

Den eksterne granskingen av Skedsmo videregående skoles avdeling i Moskva knuser skolevirksomheten. Privat berikelse og manglende kontroll er blant konklusjonene, og granskerne mener politianmeldelse må vurderes.

«Det er klare indikasjoner på at både rektor NRVS (Moskvaskolen, red. anm.) og SVS (Skedsmo videregående skole, red. anm.) har misbrukt offentlig støttebeløp og beriket seg på NRVS's bekostning.(....) Det er i tillegg et hovedinntrykk at styring og kontroll med driften av Moskvaskolen objektivt sett har sviktet i mange ledd.»

Privat pengebruk

Slik oppsummerer den eksterne granskingsrapporten sitt hovedinntrykk av forholdene rundt Skedsmo videregående skoles avdeling i Moskva.

Det er funn av private bilag i regnskapene, eller udokumentert pengebruk, som gjør at granskerne konkluderer som de gjør. For perioden 2010-2012 er det funnet bilag for privat pengebruk i Moskva for 150.000 kroner.

I tillegg er utgifter for tilsammen 1,2 millioner norkse kroner i samme periode ikke godt nok dokumentert.

Rapporten slår også fast at den norske rektoren har disponert en leilighet i Moskva, og at husleiebetalingen ser ut til å være betalt med fiktive lønninger.

Granskingsrapporten påpeker også feil ved reiseregninger og dyre Moskvaturer.

Misbrukte statsstøtte

Det er er Ernst & Young som har gjennomført granskingen, på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. Granskingen ble iverksatt i vår, etter at fylkesrevisjonen hadde fattet mistanke om at ikke alt var som det burde være ved den såkalte Moskvaskolen.

Granskingsrapporten konkluderer også med at skolen har mottatt statsstøtte uten å oppfylle forutsetningene for den, og at kontrollen av skolevirksomheten har sviktet i flere ledd.

Fra 2002 til 2012 fikk skolen tilsammen 12,6 millioner kroner i statsstøtte, men Skedsmo videregående belastet i tillegg eget budsjett med over seks millioner kroner. Administrasjonen i fylkeskommunen får betydelige kritikk i granskingsrapporten for ikke å ha hatt kontroll over pengebruken.

Fylkeskommunen vedtok i mai å avvikle Moskvaskolen. Den russike rektoren hadde da allerede trukket seg fra det norsk-russiske skolesamarbeidet.

Granskerne mener fylkesadministrasjonen bør vurdere å følge opp med politianmeldelse av enkeltpersoner involvert i saken.

Fylkesrådmann Tron Bamrud erkjenner at rapporten er alvorlig i sine konklusjoner.

- Den bekrefter det fylkesrevisjonen tidligere har påpekt. Det er på det rene at kontrollen med Moskvaskolen sviktet i mange ledd. Vi skal nå følge opp de anbefalingene granskingsrapporten gir og legge fram en sak i fylkestinget i desember, sier han.

Bamrud vil foreløpig ikke si noe om hvilke personalmessige konsekvenser saken får, eller om det er tatt standpunkt til om forholdene vil bli politianmeldt.

Kommentarer til denne saken