– Får vi napp med dette kan det bli virkelig stort, sier Bjarne Horntvedt. Etter åtte års forskning og produktutvikling til 15 millioner kroner er Ife-avleggeren Hybrid Energy AS, hvor Horntvedt er daglig leder, klar til å erobre Norge og verden med en helt unik varmepumpe.

Testet hos Tine

– Vi er helt sikre på at vi har et godt produkt. Vi har testet en prototype i Tines anlegg på Jæren. Det fungerer veldig bra, sier han.

Sammen med forskerkolleger ved Ife startet Horntvedt arbeidet med varmepumpa for åtte år siden. I sommer tok de med seg resultatet ut i et eget aksjeselskap. Nå står markedsføring og salg for tur.

Eneste i verden

Det unike med varmepumpa til Hybrid Energy er at den kan produsere varme helt opp til 100 grader, og kjøling ned til fem grader. Det " hybride" ligger i at pumpene bruker halvparten vann og halvparten ammoniakk. Horntvedt og kollegene hans har dessuten klart å få det hele til med et system som er langt rimeligere i drift enn hva tyske og franske produsenter har klart tidligere.

– Forsøkene i Tyskland og Frankrike mislyktes. Nå er vi de eneste i verden som kan levere denne typen system, sier Horntvedt. Det hele er i ferd med å bli patentert.

For industri

Nyvinningen er først og fremst interessant for de energibevisste i næringsmiddelindustrien, hvor både varming og kjøling ofte er en del av produksjonen.

– Vi har foretatt grundige markedsundersøkelser. Her i Norge er det 20–30 bedrifter dette bør være interessant for. I løpet av et par år kommer vi også til å satse internasjonalt.

– Sikker på suksess?

– Nei, det kan man aldri være. Mye skal klaffe, men vi vet vi har et godt produkt. Dessuten har responsen har vært stor på messer hvor vi har presentert varmepumpa.

Kostbar oppstart

Som med all gründervirksomhet basert på forskning blir det mange år med høye kostnader og så godt som null i inntekter.

– Haster det med å få solgt?

– Vi har fortsatt et par år på oss. Første målsetting er å få et anlegg i drift her i Norge. Så kan vi gå i gang internasjonalt. Det er en overgang å gå fra å være forsker til å bli selger. En av tingene vi må finne ut av er om vi skal selge varmepumpene selv eller skaffe oss agenter.