Gode skoler tross vold og mobbing

FORNØYD: Feiring skole fikk de beste resultatene i ungdomsundersøkelsen i Eidsvoll og Hurdal. Det er assisterende rektor Hanne Jevnaker svært glad for.

FORNØYD: Feiring skole fikk de beste resultatene i ungdomsundersøkelsen i Eidsvoll og Hurdal. Det er assisterende rektor Hanne Jevnaker svært glad for.

Artikkelen er over 9 år gammel

Rundt 370 ungdomsskoleelever i Eidsvoll og Hurdal har vært utsatt for vold. 300 har vært involvert i mobbing.

DEL

Det viser ferske tall fra en undersøkelse nylig gjennomført ved ungdomsskolene Råholt, Vilberg, Feiring og Hurdal.

Totalt 740 elever har deltatt i undersøkelsen, som har sett på fritidsvaner, rusmidler, mobbing og fysisk aktivitet.

Til tross for volumet av slåssing og mobbing, karakteriseres skolemiljøene som gode.

Normal adferd

– Ja, absolutt. Det synes ikke å være nødvendig med noen dramatiske tiltak. Men enkelte elever opplever sider ved oppveksten som strevsomme. Disse bør man fange opp, sier seniorrådgiver Gunnar Nossum ved Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Bedriften har utført undersøkelsen på bestilling fra Eidsvoll kommune, og konkluderer altså med at elevene er fornøyde og har normal og sunn atferd både på fritiden og i skolen.

De er fysisk aktive, og få bruker rusmidler.

– Det høres kanskje mye ut når det gjelder vold og mobbing, men volumet har sammenheng med spørsmålet om hvorvidt elevene på ett eller annet tidspunkt har vært involvert eller utsatt for dette. Resultatet gjenspeiler ikke situasjonen i skolehverdagen eller fritiden, understreker Nossum.

Feiring best

Andre funn i undersøkelsen forteller at en av tre har nasket, og at bruken av narkotika er lite utbredt. Kun 21 personer oppgir å ha prøvd hasj.

Svært få har prøvd andre narkotiske stoffer.

– I forhold til kommuner det kan være naturlig å sammenligne seg med, er resultatene gode. Best ut kommer Feiring skole. De scorer gjennomgående bra, sier Nossum, som ikke på noen måte vil karakterisere de øvrige skolene som dårlige.

En bekreftelse

Assisterende rektor ved Feiring skole, Hanne Jevnaker, er svært fornøyd med plasseringen og resultatet.

– Vi er glade for at dette kommer fram. Vi har jo lenge visst at elevene hos oss har det godt og trygt, men det er likevel hyggelig å få dette bekreftet, sier Jevnaker.

Hun mener forklaringen blant annet har sammenheng med elevantallet på 100, aldersblanding fra 1. til 10.klasse og generelt godt arbeid ved skolen.

Artikkeltags