– Dette er i bunn og grunn det nærmeste du kommer en vanlig skoletime i et dataspill, sier Stian Sandvold (23) fra Nittedal.

Han er en av skaperne av det nye dataspillet «Enki», et nettbasert plattformspill som er designet for å bruke i skoleundervisningen.

– Oppgavene i spillet er hentet fra pensumet i læreplanen for mellomtrinnet i matematikk, engelsk og naturfag. Elevene kan løse disse oppgavene individuelt eller i samarbeid med andre, forklarer programmerer André Lincoln Read (26).

Designet som lærerhjelp

I spillet lager elevene sin egen spillfigur, som de styrer rundt i en virtuell verden fylt av matematiske, språklige og naturfaglige oppgaver som må løses for å komme videre i spillet.

– Gründeren bak «Enki» er lærer selv, og han observerte hvor vanskelig det er å følge opp hver enkelt elev og å holde ro i klassen. «Enki» er designet for å hjelpe lærerne med dette, og samtidig være en morsom interaktiv opplevelse for elevene, forklarer Read.

– Virker å dekke et behov

Prosjektet har blitt møtt med stor entusiasme fra både lærere og elever siden prototypen ble lansert for to år siden. Til nå har selskapet bak, Asio AS, solgt over 1.000 «Enki»-lisenser til skoler over hele landet.

Spillet har også fått støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Akershus fylkeskommune og Kjeller Innovasjon.

– «Enki» virker å dekke et grunnleggende behov hos elevene. Fra de skolene som til nå har tatt i bruk «Enki» i undervisningen, har vi fått mange tilbakemeldinger om at blant annet elever med lærevansker har hatt lettere for å konsentrere seg når de løser oppgaver i «Enki», forteller Sandvold.

Stort læringspotensial

Sandvold og Read mener det ligget et stort, urørt potensial i dataspill som pedagogisk virkemiddel. De mener «Enki» tilbyr noe helt unikt.

– Jeg savnet noe lignende da jeg var ung. Under hele skoledagen satt jeg bare og ventet på å dra hjem og spille dataspill. Nå blir vi fortalt at mange elever foretrekker å bli sittende på skolen og spille spillet vårt. Flere spiller også «Enki» hjemme, og sitter da i praksis med lekser på dataen. Det gjør «Enki» til noe temmelig unikt, sier Read.