– Dette viser med all tydelighet viktigheten av å gjennomføre slike kontroller, sier lensmann Karl-Vidar Solberg.

I kontrollen deltok politiet, Mattilsynet, Skatt Øst og Eidsvoll og Hurdal brannvesen. På gatekjøkken «Mathus Grill» på Dal ble det vedtatt stenging umiddelbart.

Dårlig renhold

– Her ble en person fra Sri Lanka pågrepet for ulovlig arbeid. Hans dokumenter var slettes ikke i orden. Han er pågrepet og vil bli avhørt nærmere i morgen, sier lensmann Solberg til rb.no.

På gatekjøkkenet vil arbeidsgiverne også bli anmeldt.

– De blir anmeldt for utnyttelse av ulovlig arbeidskraft, sier Solberg.

Gatekjøkkenet slapp heller ikke gjennom Mattilsynets kontroll. RB får opplyst at gatekjøkkenet ble stengt umiddelbart etter funn av spor etter gnagere og dårlig renhold.

– Har ikke sett noen skadedyr

Gatekjøkkenets innehaver Thibaharan Alakaratnam bekrefter at han visste at personen som ble pågrepet ikke har gyldig arbeidstillatelse i Norge.

– Jeg ble klar over det da han kom og søkte jobb hos meg. Han hadde imidlertid visum og derfor lovlig opphold i landet, sier Alakaratnam.

Han mener den siktede ikke er å regne som ansatt i bedriften.

– Jeg har gitt beskjed at han kunne komme og få opplæring i påvente av at arbeidstillatelsen skulle bli klar. Så vidt jeg forstår, så ble han kun tatt med av politiet fordi han ikke hadde pass.

Likevel er gatekjøkkeninnehaveren uforstående til at han selv nå er politianmeldt for utnyttelse av ulovlig arbeidskraft.

– Jeg har gjort det helt klart at han ikke kom til å få jobb hos oss før arbeidstillatelsen var i orden, men synes det er greit at han lærer seg å lage mat, sier han.

Når det gjelder punktene som Mattilsynet reagerte på, så svarer Alakaratnam at han nå vil sørge for at det blir gjort umiddelbare grep. Intensjonen er å gjenåpne gatekjøkkenet så raskt som mulig.

– Vi har ikke sett noen skadedyr, men Mattilsynet mistenker at det kan være noe der inne. Allerede i løpet av onsdagen vil vi derfor ta kontakt med et skadedyrfirma. Når de har fått gjort jobben sin, så vil vi videresende rapporten til Mattilsynet som igjen kan komme på etterkontroll. I mellomtida starter vi på renholdet med en gang.