– Gamle beboere må drikke maten

BEKYMRET: De tillitsvalgte er svært bekymret for situasjonen ved Pålsetunet: verneombud på Pålsetunet, Stine Røseth Kleven (t.v), hovedverneombud i Fet kommune, Harald Svendsen, hovedtillitsvalgt Marita Nødseth Lang og hovedverneombud Iren Toner.

Alle foto: Kay Stenshjemmet

BEKYMRET: De tillitsvalgte er svært bekymret for situasjonen ved Pålsetunet: verneombud på Pålsetunet, Stine Røseth Kleven (t.v), hovedverneombud i Fet kommune, Harald Svendsen, hovedtillitsvalgt Marita Nødseth Lang og hovedverneombud Iren Toner. Alle foto: Kay Stenshjemmet

Artikkelen er over 5 år gammel

Hovedverneombudet i Fet kommune slår alarm sammen med de tillitsvalgte på Pålsetunet: I tidsnød serveres beboere «most/flytende kost, slik at maten kan drikkes da det ikke er tid til å tygge mat på vanlig måte.»

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Situasjonen ved Pålsetunet i Fet er så alvorlig at de tillitsvalgte slår alarm. Beboerne får ikke lenger dekket sine grunnleggende behov.

– Slik situasjonen er i dag blir en institusjonsplass i Fet nærmest å anse som ren oppbevaring, sier flere tillitsvalgte ved Pålsetunet til Romerikes Blad.

LES MER: Rådmannen avviser uforsvarlig drift

Dekker ikke grunnleggende behov

– Vi har ikke lenger mulighet til verken opptrening av pasienter eller å fylle dagene til beboerne med noe meningsfylt. Det som gjør oss ekstra bekymret er at en del av pasientene ikke får dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske og åndelige behov, understreker de tillitsvalgte.

Serverer most mat som kan drikkes

I et brev til rådmann Lars Ole Saugnes peker fire av de tillitsvalgte på at bemanningssituasjonen ved Pålsetunet nå er svært kritisk.

– I løpet av det siste året har minst fire beboere ved institusjonen falt på grunn av manglende tilsyn og pådratt seg alvorlige bruddskader. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft har korttidsavdelingen fått mer krevende og dårligere pasienter. Det har desssvere forekommet ved flere anledninger at pårørende har funnet pasienter i dårlig tilstand og at personalet på grunn av arbeidspresset ikke har vært klar over situasjonen.

– En annen konsekvens på grunn av få ansatte på kveldstid er at ikke alle kan spise slik de normalt skulle gjort. Dette har resultert at beboeren har fått most/flytende kost, slik at maten kan drikkes da det ikke er tid til å tygge mat på vanlig måte, heter det blant annet i brevet.

Hva mener du om dette? Si din mening nederst i saken!

Stor pågang

De tillitsvalgte viser til at korttidsavdelingen har stor pågang. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft må institusjonen ta mot utskrivningsklare pasienter fra Ahus raskest mulig for å unngå dagbøter. Denne avdelingen har en bemanning på fem. Avdelingen er ikke blitt tilført flere ansatte i forbindelse med samhandlingsreformen. Det er vanskelig å ha en bemanning i turnus som dekker svingningene som oppleves her. Med fem ansatte på jobb her må flere jobbe korte vakter, understreker de tillitsvalgte.

Slitne ansatte

– Høy arbeidsbelastning gir slitne ansatte. Vi har klart å holde sykefraværet nede, men vi vet ikke hvor lenge dette lar seg gjøre. I tillegg til dette synes vi alle det er frustrerende å være på jobb uten å ha muligheten til å gjøre jobben på den måten som er forsvarlig overfor pasientene.

De ansatte nevner i brevet også de som pleiepersonale ved Pålsetunet har en del driftsoppgaver. Hjelpepleiere blir brukt som kjøkkenhjelp, sykepleiere har lageransvar og medisinbestilling. Dette går fort ut over blodprøvetaking, medisinhåndtering og andre viktige pleieoppgaver. Dette igjen kan føre til feilbehandling og feilmedisinering på grunn av stress og mange ulike oppgaver på kort sikt. Den siste tiden har det vært rapportert om flere avvik på grunn av mangelfull eller feil medisinering av beboere, understrekes det i brevet.

Lavere kostnader i Fet

I sin henvendelse til rådmannen vises det videre til rapporten fra firmaet Deloitte, som ble hyret inn av Fet kommune for å vurdere forholdene ved Pålsetunet, at «kostnadene pr. institusjonsplass i Fet allerede er lavere enn snittet for samme kommunegruppe». Sykepleierdekningen er også lavere i Fet sammenliknet med tilsvarende kommuner. Sykepleiefaktoren er 0,14 mens sammenligningstall skulle tilsi 0,20–0,25.

– Dette kompenseres ved at sykehjemmet har mange erfarne hjelpepleiere. Den lave sykepleieravdelingen gir utfordringer til kveld, helg og bakvakt, konkluderer rapporten.

– Driver forsvarlig

– Vi driver forsvarlig, sier enhetsleder Georg Landau ved Pålsetunet i en kommentar til Romerikes Blad.

– Vi har riktignok et forskjellig syn på hva som er forsvarlig og jeg kan være enig i at det kan være tøffe dager og netter for de ansatte. Men vi har forsvarlig drift, sier Landau.

Artikkeltags