Fylkesmannen: – Må gjøre total vurdering

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

– All kunnskap barneverntjenesten har om foreldrene og barnets situasjon må vurderes samlet før det tas beslutning på om det er forsvarlig å sende barnet hjem.

Det sier seniorrådgiver Hilde Håland ved sosial- og familieavdelingen hos Fylkesmannen. Hun vil ikke kommentere den konkrete saken fra Øvre Romerike, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

Fosterforeldre viktige

– Barneverntjenesten er ansvarlig for å holde seg orientert om hvordan det går med barnet og biologiske foreldre. Fosterforeldre vil være en viktig informasjonskilde i denne sammenheng, sier Håland.

– Barnet skal også informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

– Men vil ikke barnet alltid være lojal mot foreldrene?

– Denne problemstillingen er barnevernet kjent med, og derfor vil barnets uttalte synspunkter i mange tilfeller ikke være avgjørende for barnevernets beslutninger.

Kan trekke tilbake

Frivillig plassering i fosterhjem – slik det var i saken Romerikes Blad omtaler i dag – forutsetter at foreldrene samtykker til plasseringen.

– Frivillig plassering skal fortrinnsvis benyttes der foreldrene forbigående er ute av stand til å ivareta den daglige omsorgen for barnet. Foreldrene kan når som helst trekke sitt samtykke til plasseringen – hvilket innebærer at barnet som hovedregel skal flytte hjem, sier seniorrådgiver Hilde Håland.

Artikkeltags