Pelle Wickstrøm i Fuglehjelpen slår alarm, etter at han i går oppdaget at minst fem duer er blitt innestengt i et spesiallaget nett ved Gardermoen stasjon.

Nettet er satt opp for å holde duene mest mulig unna området der Gardermobanens passasjerer oppholder seg.

– Jeg har spurt om hvem som har utført arbeidet for Jernbaneverket, men siden jeg ikke har fått noe svar får jeg rette anmeldelsen mot selskapet som drifter stasjonen. Jernbaneverket får heller videresende til rette vedkommende, sier den engasjerte fuglehjelperen.

Pines til døde

I 20 år har han drevet Fuglehjelpen på frivillig basis, men det er ytterst sjelden at han går til et så drastisk skritt som å anmelde noen.

– Her snakker vi om fugler som pines til døde. Nettet som er montert opp under takene flere steder egner seg ikke til formålet. En skal ikke ha mye rede på fugler for å se at maskene i nettet er altfor grove.

Han liker heller ikke at Jernbaneverket har montert pigger på lampene i jernbanehallen.

– Hvis en fugl setter seg på en slik pigg får den i beste fall bare ødelagt fjærene sine, men det kan også få svært dramatiske konsekvenser. Jeg synes ikke slike pigger bør brukes i våre dager.

Unge på feil side

Fuglehjelperen synes fugler har rett til en mer human behandling, på linje med katter og hunder.

– Alle er så flinke til å tale hundens og kattens sak. Min store oppgave her i livet er å være fuglens beste venn og gode hjelper.

Wickstrøm følte sterkt ubehag da han gikk rundt på stasjonen og sjekket forholdene på Gardermoen etter tips fra en RB-leser.

I løpet av besøket oppdaget han også en kaiemor som matet ungen sin gjennom det samme nettet.

– Jeg skulle så gjerne ha reddet ungen ut av fangenskapet, men dessverre har jeg ingen mulighet her jeg står, beklager han.

Mange oppdrag

Fuglehjelpen har hele landet som arbeidsområde, men Wickstrøm er sørgelig alene om å utføre de fleste redningsaksjoner.

– Pasientoversikten for årets fire første måneder forteller at Fuglehjelpen har reddet 1.170 liv.

I 2007 var det omkring 6.500 fugler som fikk livsviktig hjelp.

– Seinest i forrige uke måtte jeg ta hånd om 17 andunger som vandret rundt på Karl Johans gate i Oslo etter at andemor var påkjørt av bil. Ungene ble anbrakt hos surrogatmor og klarer seg fint.