– Se, her! Her har det reist i vei en galge under flommen, sier driftsleder Bent Amundsen ved Fetsund Lenser og viser et hull i galgerekka ute i Glomma.

Museumsdirektør Anna Kristine Jahr Røine kan leve med at vårflommen tar med seg en og annen gjenstand. Men hun kan knapt leve med enda en sommer med unormalt høy vannstand.

Hun skulle gjerne sett en normal sommer der vannstanden var såpass lav at det går an å drive med forebyggende arbeid på anleggene i vann.

Mister viktig vedlikehold

Nå går all tid med til kontroll, ettersyn og sikring. Noe av det viktigste sommerarbeidet er påling i elva for å holde hele lenseanlegget på plass, men det krever lav vannstand og lite strøm.

Nå fosser vannet forbi som i en vestlandsk lakseelv og mye ressurser går med til å fjerne skrot og trær fra lenseanlegget.

I tre somre har man nå ventet på å kunne få løftet det ene soppeanlegget på land for å sandblåse og vedlikeholde det.

Like lenge har den restaurerte hytta stått på land og vent på et soppeanlegg.

Anna Kristine er klar på hva som er problemet; tappingen av Øyeren starter for seint.

Glommen og Laagen Brukseierforening (GLB) tapper etter reglementet. Problemet er at målepunktet står på Mørkfoss, ikke på Fetsund.

Håper på NVE

– Ved flommen i år var vannstanden 57 centimeter høyere hos oss enn ved utløpet. Da blir det galt allerede i utgangspunktet, sier Jahr Røine.

I et år har lensene vært på møter. Fet kommune har vært i Olje- og energidepartementet, og sammen med Øyeren grunneierlag har man trykket mot GLB.

– Vi fornemmer at GLB ser de problemene vi reiser, men at det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som er proppen. De må snart forstå alvoret, sier Jahr Røine.

Hun ser fram til et møte med nettopp NVE til neste uke.

– Tidene endrer seg, det blir våtere. Dagens tappereglement duger ikke når det kommer så mye vann at man henger på hælen helt fra start, understreker Jahr Røine, som krever en prøveregulering med tidligere tappestart.

Så langt i år har man ikke fått lagt ut flåtegangene og hvilebrakkene flyter fortsatt i vinteropplag.