Tirsdag gikk ordfører Harald Espelund (Frp) ut i Romerikes Blad med klar beskjed om at barnevernet i kommunen ikke har behov for flere stillinger, men derimot mer kompetanse og tydeligere ledere.

Utspillet kommer samtidig med at barnevernstjenesten landet rundt har varslet om sterk underbemanning.

– Vi reagerer sterkt på at ordføreren her dolker sine egne i ryggen ved å gå ut i media på denne måten. I løpet av 20 år i fagforeningen har vi aldri opplevd noe så alvorlig, lederen i Fagforbundet Ullensaker, Erik Hajum. Han legger ikke skjul på at saken vil få etterspill.

THORKILDSEN: – Aldri sett maken

– Skaper frykt

Da saken ble kjent blant de ansatte tirsdag morgen kalte rådmannen de ansatte inn til hastemøte.

Siden tirsdag har Hajum hatt flere henvendelser fra fortvilte ansatte.

– Mange har grått, forteller fagforeningslederen.

Det har ifølge Hajum også kommet ansatte fra andre avdelinger med bekymring over om de blir de neste som skal bli offer for offentlig kritikk.

– Gjennom sitt utspill har ordføreren skapt en frykt og usikkerhet blant ansatte som er direkte skadelig for hele organisasjonen. Jeg blir ikke overrasket hvis ansatte i vårt barnevern nå velger å si opp jobbene sine eller går ut i sykmelding.

Det har allerede kommet flere signaler fra barnevernsledere som synes det er tungt å finne motivasjon til å gå videre.

Saken har skapt debatt også utenfor kommunen, Blant annet har Fylkesleder i Fag- og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (FO) tatt kontakt.

– De lurer naturlig nok på tingenes tilstand her oppe. Det er synd at ordføreren med et slikt utspill velger å bryte ned arbeidet som i den senere tid er gjort i forhold til omdømmebygging og styrking av vårt barnevern generelt, sier Hajum.

Oppvaskmøte

Fagforbundet vil i løpet av uka be om et møte med Espelund.

– Vårt budskap her er at ordføreren må ta inn over seg at han faktisk er øverste arbeidsgiver, og at han m følger arbeidslivets spilleregler som oss andre. Hans utspill er uakseptabelt, og det vil bli igangsatt flere interne prosesser for å bøte på skaden som nå har skjedd, sier Erik Hajum.

– Ikke ment som mobbing

Ifølge ordfører Harald Espelund er ikke utspillet om barnevernet i Ullensaker ment som verken mobbing eller trakassering av de ansatte.

– Det må likevel være tillatt for en ordfører å ha en oppfatning av hvordan tjenesten løses i dag, men jeg beklager hvis noen oppfatter dette som mobbing, svarer Espelund.

Han understreker at en viktig del av ordførerjobben er å ta debatter rundt viktige samfunnsspørsmål. Mer ønsker han ikke å kommentere i forbindelse med reaksjonene etter tirsdagens avisartikkel i Romerikes Blad.