Frikjent for uaktsomt bildrap

DØDE: En 22-år gammel mann døde som følge av skadene han fikk i ulykken. Nå er den 19 år gamle sjåføren frifunnet for bildrap. FOTO: ARKIV/DAN ÅSEN HANSEN

DØDE: En 22-år gammel mann døde som følge av skadene han fikk i ulykken. Nå er den 19 år gamle sjåføren frifunnet for bildrap. FOTO: ARKIV/DAN ÅSEN HANSEN

Artikkelen er over 8 år gammel

19-åringen som var sjåfør da 22 år gamle Andreas Bakke omkom, er dømt til 30 dagers betinget fengsel for uaktsom kjøring, men frifunnet for uaktsomt bildrap.

DEL

I dag klokka 11.00 falt dommen i Øvre Romerike tingrett, mot den 19 år gamle mannen fra Sørum som sto tiltalt for uaktsomt bildrap etter at han mistet kontrollen over bilen han kjørte og skled inn i en stålbjelke.

22 år gamle Andreas Bakke, som var passasjer i bilen, døde av skadene han pådro seg.

Lettet

19-åringen ble frikjent for uaktsomt bildrap.

– Min klient er glad og lettet over dommen, sier 19-åringens forsvarer advokat Jon Olav Holvik til rb.no.

Politiadvokat Arne Sekkelsten fikk ikke gjennomslag for sin påstand i retten.

– Vi tar dommen til etteretning, vi mener de fleste forhold er godt belyst i dommen og at retten har kommet til en noe annen vurdering enn oss må vi bare forholde oss til. Nå er det opp til statsadvokaten om saken ankes, sier politiadvokaten.

Utviste uaktsomhet

Retten finner at tiltalte utviste uaktsomhet da han kjørte på den forholdsvis trange og glatte plassen foran flisoverbygget i 43 km/t.

– Farten var for høy ut fra den kjøreferdigheten tiltale hadde under de der vanskelige ytre forhold, med glatt underlag og forholdsvis trang plass, som han var klar over, heter det i dommen.

Retten mener tiltaltes uaktsomme kjøring med dødsulykke til følge rammes av veitrafikkloven § 3, men at uaktsomheten ligger i nedre sjikt av det som rammes.

30 dager betinget

– For å domfelle for uaktsomt drap må det kunne konstateres at tiltalt burde ha forstått at dødsfølgen kunne inntre. Retten har kommet til at den uaktsomhet tiltalte utviste ikke var av en slik grad at straffeloven § 239 er overtrådt, heter det i den enstemmige dommen.

19-åringen er derfor dømt til 30 dagers betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til tap av førerretten i ett år. 19-åringen frifinnes for kravet om å betale oppreisning til den dreptes foreldre og han slippet å betale saksomkostninger.

Artikkeltags