Fraråder folk å bruke kapellet

FORFALLER: Kapellet ved Skedsmo kirke er i så dårlig forfatning at kirkeverge Reidar Kavlie-Borge (t.h.) frykter at taket skal ryke i vinter og daglig leder for Jølstad begravelsesbyrå Terje Sveum fraråder kundene sine å benytte kapellet til annet enn oppbevaring av kister. 	ALLE FOTO: KAY STENSHJEMMET

FORFALLER: Kapellet ved Skedsmo kirke er i så dårlig forfatning at kirkeverge Reidar Kavlie-Borge (t.h.) frykter at taket skal ryke i vinter og daglig leder for Jølstad begravelsesbyrå Terje Sveum fraråder kundene sine å benytte kapellet til annet enn oppbevaring av kister. ALLE FOTO: KAY STENSHJEMMET

Artikkelen er over 6 år gammel

Det regner allerede inn og begravelsesbyråer vil ikke bruke kapellet.

DEL

– Vi er nødt til å fraråde folk å bruke kapellet til noe annet enn overføring av kister, sier daglig leder ved Jølstad begravelsesbyrå i Lillestrøm, Terje Sveum.

Et kirkespir som har falt ned, sprekker i veggene, mugglukt, maling som flasser av og hull i taket slik at det regner inn – det er slik Skedsmo kapell framstår i dag.

– Eneste alternativ

Begravelsesbyrået er opptatt av verdighet til siste stund, og synes det er uheldig at kapellet forfaller slik det gjør.

– Det er på ingen måte pent, og det har ikke blitt gjort noe med på mange år, sier Sveum.

Begravelsesbyrået er likevel nødt til å bruke kapellet til å oppbevare kister i før begravelser i Skedsmo kirke.

– Vi har rett og slett ikke noe annet alternativ, sier Sveum.

Tidligere var det vanlig at mindre begravelser fant sted i kapeller. Dette er ikke like vanlig lenger, og det er begravelsesbyrået glade for på akkurat Skedsmo kirkegård.

– En seremoni i kapellet er bygget rett og slett ikke egnet til, sier han og legger til at begravelsesbyrået håper kapellet snart blir prioritert i kommunebudsjettet.

– Helt håpløst

Kirkeverge i Skedsmo kommune, Reidar Kavlie-Borge er opprørt over at kapellet har fått mulighet til å bli i så dårlig stand.

– Det er helt håpløst. Det lukter mugg, taket er råttent og hullete, malingen flasser av og det regner til og med inn. Det holder rett og slett på å falle sammen. Folk som går på kirkegården reagerer på det, forteller han.

Frykter taket ryker

Forrige vinter falt deler av kirkespiret på kapellet ned. Nå frykter kirkevergen at en tung vinter kan bli skjebnesvangert for taket på kapellet.

– Kommer det mye snø i vinter, så tror jeg taket ryker. Dette kan jo faktisk være farlig også, sier han.

Håper på politikerne

Nå er kirkevergens store håp at politikerne skal prioritere det falleferdige kapellet i neste års budsjett som behandles i desember. Han anslår at å ruste opp kapellet vil koste rundt tre millioner kroner.

– Det er klart at når du setter dette opp mot sykeplasser, barnehage og skole, så virker det ikke så viktig. Men det handler også om kulturverdigeheten i Skedsmo, sier Kavlie-Borge.

– Noe må gjøres

Rådmann i Skedsmo kommune, Torstein Leiro, jobber i disse dager med forberedelsene til årets budsjettforslag.

Han er klar over den dårlige forfatningen Skedsmo kapell er i, og forteller at kapellet er høyt oppe på lista over bygg som må vedlikeholdes.

– Ja, det er det slik som forfatningen er i dag. Jeg er kjent med at tilstanden er ganske dårlig og at noe må gjøres, sier Leiro.

Han forteller at han er positivt innstilt til å finne en løsning som gjør at bygget kan fikses opp, men tør ikke love noe ennå.

– Vi er ikke ferdige med budsjettframlegget ennå, så jeg kan ikke konkludere med hva som vil ligge i det. Men Skedsmo kapell er helt klart et av de byggene som står høyt på lista over bygg som må vedlikeholdes, sammen med blant annet Skedsmohallen, sier han.

– I fjorårets budsjettforslag forsøkte vi å prioritere kapellet, men det ble til at man lot nye toaletter i Strømmen kirke gå foran, forteller rådmannen. I årets statsbudsjett som ble lagt fram i går er det ingen øremerkede midler til kirkebygg i Skedsmo kommune.

Positiv

Skedsmo Høyres Kjartan Berland er også kjent med tilstanden i kapellet ved Skedsmo kirke. Han stiller seg positivt til å få fikset det opp, men understreker at han må se på helheten av alle vedlikeholds- og investeringsprosjektene i 2013 før han kan ta et standpunkt.

– Slik som forfatningen er i dag, så er det klart at noe må gjøres. Jeg er kjent med at tilstanden er ganske kritisk, og jeg er ikke avvisende til å ruste det opp og er i utgangspunktet positiv, sier han.

Berland sier han mener det er viktig at kirkelige bygninger blir godt ivaretatt.

– Vi får se hvilke forslag rådmannen kommer med i budsjettforslaget, sier han.

Avdelingssjef for kirkeforvaltningen i Skedsmo kommune, Knut Jørgen Syvertsen, håper nå politikerne følger opp og bevilger de nødvendige pengene som skal til for å redde kapellet.

– Kommunen bruker ikke kapellet selv engang fordi det er i så dårlig stand. Mitt ønske er at rådmannen legger fram et forslag om å bevilge penger til å sette i stand kapellet igjen, sier Syvertsen.

Artikkeltags