KOMMENTAR:Lars M. J. Hansen, politisk redaktør

Til tross for skilting og god medieomtale, er det nedslående mange som bryter fartsgrensen på 80.

Det har lenge vært et krav om fotoboks på denne strekningen. Allerede i 2002 ba denne avis på lederplass om fartsdempende tiltak etter en rekke alvorlige ulykker.

Det er også en kjent sak at tunnelløpene er blitt brukt til livsfarlig fartslek, såkalt streetracing, særlig vinterstid når tunnelene byr på tørt veidekke. Ingen andre steder på Romerike har antallet førerkortbeslag som følge av råkjøring vært høyere enn nettopp her.

At fotoboksen nå er installert, er på derfor på høy tid.

Det finnes dermed 13 kameraer utplassert på ulykkesbelastede strekninger i vårt distrikt. Hittil i år har disse bidratt med nær 25 millioner kroner til statskassa.

For å styrke fotoboksenes legitimitet i befolkningen burde disse inntektene heller øremerkes rene trafikksikkerhetstiltak.

Hensikten og målet må uansett ikke være å tjene penger, men å redusere antallet tragiske ulykker på veiene ved å få ned farten.