– Det foreligger ingen konklusjon i forhold til ulykkesårsaken. Vi venter fortsatt på den tekniske rapporten fra trafikkstasjonen, sier lensmann Trond Øren.

Han sier at ungdommene etter hvert vil bli innkalt til formelle avhør.