Det var tyskerne som under siste verdenskrig anla militærleir på Bjørkelangen. Først som en ren arbeidsleir. Senere fikk norske vernepliktige gutter militær eksersis der, med tanke på tvangsoverføring til østfronten. Etter krigen ble leiren en periode brukt som fangeleir for NS-folk, før Heimevernet overtok den.

De nye eierne vet ennå ikke hva de vil bruke det krigshistoriske området til.– Helt siden jeg gikk på ski i leiren som liten har jeg ønsket meg denne tomta. Når den ble lagt ut for salg måtte vi bare slå til. Hva vi skal bruke den til avhenger blant annet av kommunens svar på våre omreguleringsspørsmål, sier Jan Moseby fra Bjørkelangen, som sammen med Hjalmar Ottesen nå har kjøpt stedet.

Det er Terje Buraas ved DnBNOR Eiendom på Jessheim som har hatt salget av HV-leiren på Bjørkelangen, på vegne av Forsvarsbyggs eget Skifte Eiendom.

Hus til 65.000 kroner

Ottesen og Moseby bor begge i Aurskog-Høland. De samarbeider om en rekke næringsprosjekter, deriblant kjøp av eiendom. Det er med sitt selskap Moot Eiendom de har forhandlet om forsvarets gjenstående anlegg på Bjørkelangen.

Tomta er om lag 4,5 mål stor. Med på kjøpet får de to karene seks bygninger; Forsamlingshus, lager, vedskjul, stålplatehus og to Moelven-brakker. Disse 370 kvadratmeterne var i salgsprospektet priset til 65.000 kroner.

Tomta hadde forsvaret festet fra Norske Skog. Også denne har Moot Eiendom nå kjøpt. Prisen er ikke kjent.

– Gammel drøm

I Skifte Eiendoms salgsomtale antydes at det idylliske området kan brukes til alt fra forsamlingslokale, grendehus, barnehage, lager, landsted og bolig.

Tomta er i eksisterende kommuneplan betegnet som et landbruk, natur og friluftsområde. I et brev til Aurskog-Høland kommune påpeker Moot Eiendom den nære tilknytningen til Festningsåsen, som man allerede har bygd ut deler av, og som fortsatt er under utbygging.

– Vi ser for oss å bebygge arealet med fire til seks boenheter, samt å kunne kjøpe ytterligere arealer av Norske Skog videre mot Pålerud på sikt, skriver Moseby og Ottesen.

Avslutningsvis sier de nye eierne seg også interessert i å drøfte videre planer for de andre arealene i Festningsåsen med tanke på en mulig større utbygging, selv om søknaden i seg selv ikke vedrører dette.

Saksbehandler Kjetil Hauger opplyser at henvendelsen vil bli behandlet i det faste utvalg for plansaker, tidligst i utvalgets møte den 28 februar.