– Det er hyggelig å få en pris rettet mot klimasatsing. Det er det vi vil være gode på, og prisen synliggjør at vi har gjør noe riktig. Vi er stolte, sier daglig leder Frank Sagvik i Akershus Energi Varme.

På vegne av selskapet mottok han onsdag Akershus Venstres miljøpris som i år går til Akershus Energipark.

Spydspiss

Miljøprisen deles ut i forbindelse med verdens miljødag 5. juni. Akershus Venstre har lange tradisjoner for å dele ut en pris til noen som har gjort en ekstra innsats for miljøet.

– Akershus Energipark er en av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler. Det er en spydspiss i regionen i forhold til å satse på fornybar energi, sier fylkesvaraordfører i Akershus, Inge Solli (V).

Utnytter skogressursene

Energiparken er en sentral del av Akershus Energis milliardsatsing på fornybar energi. Anlegget benytter skogflis, solvarme og andre energikilder. Tema for verdens miljødag 2011 er nettopp skog.

– Skoger dekker en tredjedel av jordens landmasse og spiller en nøkkelrolle i å gjøre planeten vår beboelig, sier Solli.

– Men til tross for at vi vet hvor viktig skogen er, fortsetter avskoging i et alarmerende tempo. Det er svært viktig å utnytte skogressursene på bærekraftig vis. Akershus Energipark utnytter flis som er restprodukt fra skogindustrien. I tillegg legger anlegget opp til å utnytte solvarme og andre tilgjengelige fornybare energikilder slik at leveransen kan være fleksibel i forhold til hva som til enhver tid er mest bærekraftig, fortsetter Solli.

Første prisen

Akershus Energipark åpnet 19. mai i år. De har som målsetting å være den viktigste arenaen for fornybar energi i Norge.

Det er Norges største flisfyrte fjernvarmeanlegg som bruker bioolje som spisslast. Foruten produksjon satser de på forskning og undervisning. Det samkjøres med blant annet Høgskolen i Akershus og forskningsmiljøene på Kjeller. Også skoleklasser besøker anlegget.

– Vi ønsker å være et utstillingsvindu for satsing på fornybar energi, sier Sagvik. – Vi har fått mye heder og omtale allerede. Vi ble for eksempel nevnt i en FN-rapport nylig om fornybar energi. Nå har vi fått vår første pris, fortsetter han.