– Vi søker folk med foreldreerfaring som har lyst til å gi andre foreldre en hjelpende hånd, sier familie og nærmiljøkontakt Berit Rustand ved forebyggende avdeling i barne og ungdomstjenesten.

Til høsten starter Ullensaker kommune opp tilbudet Home-Start Familiekontakten (HSF) som ledd i det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet. Ullensaker ble godkjent som HSF medlem i mars, og blir den 23. kommunen i landet som jobber med prosjektet.

Tilby vennskap og støtte

– HSF er en internasjonal organisasjon som er bygd opp etter prinsippet "foreldre hjelper foreldre". Hensikten er å tilby vennskap og støtte til småbarnsfamilier uten nettverk, og som av den grunn opplever livssituasjonen som vanskelig og slitsom, sier Rustand.

Hjelpen tilbys i form av regelmessig besøk og kontakt med en frivillig familiekontakt som kommer til familiens eget hjem to til fire timer per uke.

– Vi har sett at det er behov for hjelp utenom det vi kan tilby, men som ikke nødvendigvis krever et offentlig hjelpeapparat, sier Rustand.

Det kan være innflyttere og innvandrere som trenger hjelp til å bygge opp nettverk, slitne og ensomme aleneforeldre som trenger støtte og avlastning, foreldre med syke barn eller praktisk hjelp som følge av sykdom. Behovet vil variere, men familie- og nærmiljøkontakten er klar på at dette skal være et lavterskeltilbud.

– Ikke noe problem er for lite, dersom det er et problem. Kanskje har man en treåring som ikke vil sove, eller en femåring som slår lillesøster uten at man vet hvorfor. Eller man rett og slett trenger et pusterom i hverdagen. Poenget er at man skal få hjelp før det utvikler seg til en skikkelig familiekrise, sier prosjektlederen.

Målet er å unngå at familien oppløses eller på annen måte havner i en krise som senere krever faglig hjelp.

– Men det er ikke snakk om at familiekontakten skal gå inn og være barnevakt eller hushjelp, understreker hun.

Oppfordrer til å hjelpe

I første omgang vil kommunen trenge 10 til 20 familiekontakter, som alle må gjennomføre et 30 timers forberedende kurs. Alle som søker må ha plettfri vandel, og det kreves respektfull holdning til kulturelle og religiøse tradisjoner – og respekt for andres hjem.

– Vi tror folk har tid og lyst til å ha en meningsfylt fritid. Oppgaven er dessuten veldig konkret og tidsbegrenset. Man forplikter seg til å hjelpe familien så lenge det er behov i inntil seks måneder – maksimum ett år, sier Berit Rustand.