Espelund er oppgitt over tungrodd saksgang, stor gjennomtrekk i staben og ansatte som ifølge ordføreren mangler erfaring.

Han har selv vært så fortvilet over situasjonen at han har skrevet brev til kompetente ansatte som har sagt opp, for å oppmuntre dem til å bli.

– Barnevernet i Ullensaker fungerer ikke optimalt. Vi er nå nødt til å finne en løsning der vi får ned ventetiden i saksbehandlingen, fastslår Harald Espelund (Frp).

Antall fristbrudd doblet

Forrige uke skrev Romerikes Blad om at antall saker som blir liggende hos barnevernet i flere måneder før de blir behandlet, er mer enn doblet siden 2010. Dette til tross for at flere tiltak er satt inn.

Både Nannestad, Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll er under spesiell oppfølging av Fylkesmannen på grunn av fristbrudd over flere år.

Tilbakemeldingen fra barnevernet både i Ullensaker og fra flere andre kommuner er at det trengs flere ressurser for å få kontroll med saksmengden. Espelund er uenig.

– Barnevernet i Ullensaker kan klare seg med langt færre stillinger enn hva de har i dag, forutsatt at saksbehandlerne er erfarne og lederne tydelige.

Ifølge ordføreren består barnevernet i Ullensaker i dag av mange unge, flere av dem midlertidige ansatte, som trenger mer erfaring.

– Jeg har selv fått tilbakemelding om at saksbehandlere i vår kommune har brukt opptil to måneder på å behandle en sak. Det er heller ikke uvanlig at nye ansatte bruker altfor lang tid på å skrive et vedtak i tråd med lovverket. Da sier det seg selv at det blir forsinkelser. For å dekke opp for forsinkelsene leies også dyre konsulenter inn, sier Espelund.

Stor gjennomtrekk

Barnevernet i Ullensaker sitter i dag med 22,3 årsverk. I løpet av året kommer ytterligere 2,6 årsverk på plass. Espelund peker også på at barnevernet internt ikke er godt nok organisert i Ullensaker i dag.

– I løpet av de tre siste årene har et stort antall ansatte i barnevernet sagt opp. Flere ansatte har kommet til meg fordi de er oppgitte over at teamarbeid ikke fungerer. Hvis ikke det er ledere på plass som kan ta avgjørelser, ender vi opp med et svært lite effektivt system, sier Espelund.

– Hva har du som øverste leder selv gjort for å bedre forholdene du nå kritiserer?

– Jeg har tatt opp saken gjentatte ganger i administrasjonsutvalget, samtidig som jeg har vært i dialog med Fylkesmannen, svarer Espelund.

Vil ha en gjennomgang

Han etterlyser nå en skikkelig undersøkelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– Her bør rutinene for saksbehandlingen i landets kommuner gjennomgås. Deretter må staten ta ansvar for en omfattende kompetanseheving, sier Espelund.

Statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kjetil Andreas Ostling sier kommunestyrene generelt i Norge har bedt om nesten dobbelt så mange stillinger som det har vært tilført gjennom øremerkede stillinger.

– Dette i seg selv viser at behovet for flere stillinger er stort. Det er kommunens ansvar å sikre nok stillinger, og kommunene blir nå nødt til å ruste opp med egne midler og bli med på et felles løft, sier Ostling.

Onsdag tar Krf-politiker og vararepresentant i Stortinget Ingunn E. Ulfsten opp saken opp i Stortingets spørretime. Hun mener det fra nasjonalt hold er bevilget for få midler til stillinger innen barnevernet.