May Vigdis Kleven synes det er blodig urettferdig. Hun har passert den magiske aldersgrensen.

– Studenter over 30 har vel ikke bedre råd enn de under 30, sukker hun. Mens yngre medstudenter slipper unna med 740 kroner for et månedskort som gjelder kollektivreiser i Oslo og Akershus, må May Vigdis ut med 1.105 kroner. Hun bor på Tuen og er student ved Høgskolen i Akershus. Tog og buss er i utgangspunktet perfekt transport for henne.

– Men i vinter har jeg brukt sykkelen. Jeg har studielån og husleie som de fleste andre og synes det blir for dyrt med månedskortet, sier hun.

Rabatt andre steder

Studenter i Akershus har rast over forskjellsbehandlingen tidligere. May Vigdis er beredt til å ta en ny kamp mot politikere og samferdselsmyndighetene.

– Det er mange studenter over 30 ved høyskolen. Vi burde samle oss i protest, sier hun, og mener studentrabatt til alle kun er et spørsmål om prioritering.

– I andre fylker får alle studenter, uansett alder, rabatt, påpeker hun.

May Vigdis er opprinnelig fra Nordmøre og tar relativt ofte ekspressbussen til hjemstedet.

– Da får jeg studentrabatt. Jeg må altså ut av fylket for å få rimeligere kollektivreiser.

Den manglende reiserabatten bidrar til at May Vigdis nå planlegger å avbryte kostøkonomistudiene og heller jobbe et år.

– Jeg har ikke råd til å være student, men det er jo ikke så lett å få seg jobb heller, sukker hun.

Tar ikke ekstrakostnaden

Årsaken til at det ikke gis kollektivrabatt til studenter over 30 år er at Staten kun gir kompensasjon for dem som er under 30.

– Det er riktig at vi i prinsippet kunne gitt rabatt også for dem over 30, og tatt regningen selv. Det er snakk om politiske prioriteringer, innrømmer Erlend Helle, leder av komiteen for samferdsel og miljø i Akershus. SV-politikeren har ingen problemer med å se Klevens poeng.

– Problemstillingen Kleven reiser er absolutt relevant. Selvsagt har ikke en student på 31 bedre råd enn en på 29. Vi har likevel valgt å gi rabatt som samsvarer med tilskuddsordningen fra Staten, sier han. Helle er klar på at det ikke er realistisk å forvente at fylket skal ta ekstrakostnaden en utvidelse av rabattordningen vil medføre.

– De rabattordningen vi har er allerede underfinansiert fra Statens side. Skal enda flere studenter få rabatt så er det eneste vi kan gjøre å presse Staten til å utvide kompensasjonsordningen. Jeg skal love å ta dette opp med departementet, sier Helle.