Det kommer fram i en undersøkelse som Opinion har gjennomført for rusfeltets samarbeidsorgan Actis, skriver Vårt Land.

– Norske forbrukere er vant til å finne innholdsinformasjon på varer. Denne forbrukerbevisstheten forklarer nok den høye oppslutningen om både innholdsmerking og synliggjør faren for gravide og sjåfører, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis.

Senterpartiet har fremmet forslag om å innføre innholdsmerking av alkoholholdige drikkevarer innen utgangen av året. Stortinget skal ta stilling til saken før påske. Tirsdag er det høring i Helsekomiteen på Stortinget, der både Actis og drikkevareindustrien møter stortingspolitikerne.

– Skal vi ha en prosess som leder fram til merking om innhold og kaloriinnhold, er det tjenlig at vi utreder merking med helseinformasjon samtidig, sier Gerhardsen.

Sp-talskvinne Kjersti Toppe er overrasket over at så mange som åtte av ti sier ja til innholdsmerking og er åpne for flaskeadvarsler til gravide og sjåfører, selv om de ikke har foreslått det nå.

– Forslaget vårt er strategisk utformet for i alle fall å få flertall for innholdsmerkingen. Men når folk flest er så positive til faremerking overfor gravide og sjåfører, kan det bevege politikerne til et ja her også, sier Toppe.

Da Stortinget behandlet rusmeldingen i forrige stortingsperiode, ble spørsmålet om merking av vin, øl og sprit satt på vent. Flertallet ville avvente EUs arbeid på feltet. (ANB-NTB)