Justisminister Grete Faremo (Ap) var selv i Lillestrøm tirsdag formiddag for å presentere planene om flyttingen av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF).

– Regjeringen har besluttet å flytte Kriminalomsorgens sentralforvaltning ut av departementet der de i dag holder til. Direktoratet legges til Lillestrøm, og med dette legger vi nye arbeidsplasser til Skedsmo kommune, sier Faremo.

Flere arbeidsplasser

22. juli-kommisjonen har pekt på behovet for å styrke departementets samordningsrolle og styring av underliggende etater.

– Ved å flytte ut KSF fra departementsavdelingen, skapes det en tydeligere rollefordeling mellom departement og direktorat, sier Faremo.

20 ansatte vil gå over fra sin stilling i Justis- og beredskapsdepartementet til KSF.

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT) vil organisatorisk innlemmes i KSF, men beholder sine lokaliteter på Majorstuen og i Horten inntil videre.

– I Lillestrøm vil det bli en netto økning på 19 arbeidsplasser når direktoratet flytter inn neste år, sier Faremo til rb.no.

Skedsmogata 5

Fra før holder Kriminalomsorgen region nordøst til i Skedsmogata 5 i Lillestrøm. Dette er en av totalt seks regioner i Kriminalomsorgen.

Statsråd Grete Faremo har besluttet å slå sammen region nordøst og region øst, med virkning fra 1. januar 2013.

Den nye storregionen vil etter sammenslåingen lokaliseres i Oslo fra og med 1. juli 2013, mens direktoratet KSF flytter inn i lokalene i Skedsmogata.

Det er Kriminalomsorgen som drifter norske fengsler og har ansvar for gjennomføring av varetektsfengsling, fengselsstraff og andre straffereaksjoner.

– Flere av våre anstalter holder til på Østlandet, derfor er Lillestrøm et gunstig sted å lokalisere KSF. Nærheten til Oslo og gode kommunikasjonsmuligheter har også blitt vektlagt i valg av lokaliseringen, forteller Faremo.

– Nærmere Oslo

Ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) i Skedsmo sier han ble gledelig overrasket da han hørte nyheten om flyttingen, og at Lillestrøm for første gang skal huse et direktorat.

– Lillestrøm er et naturlig og godt valg for å etablere et direktorat. At statsforvaltningens virksomheter også etablerer seg i Lillestrøm, gjør at hovedstadsregionen knyttes sterkere sammen. Lillestrøm kommer nærmere Oslo, sier Flæten til rb.no.

Han sier denne type arbeidsplasser er noe kommunen og byen ønsker mer av.

– Kunnskapsbaserte arbeidsplasser, med høyt utdannede mennesker, er noe vi ønsker oss mer av i byen, sier Flæten.