– Jeg kjøpte ferdig tomt av Lauritz Fladby. Han sto for alt av grunnarbeider. Jeg sto bare som ansvarlig for å bygge huset, ikke for opparbeidelse av tomta, sier Karl Gidtske.

Han kjøpte fem tomter av Lauritz Fladby på Fladbyseter sommeren 1998 gjennom sitt selskap Prosjektplan AS, den gang Prosjektor AS. På disse ble det bygd boliger som han senere solgte videre.

I byggetillatelsen fra februar 1998 står Karl Gidtske som ansvarlig for byggearbeidene. Dette var i overgangen til ny plan- og bygningslov. Det krevdes derfor ikke egen ansvarsrett for den som gjorde gravearbeidene. Ferdigattest på tomannsboligen ble utstedt av Ullensaker kommune i mai 2001.

Gidtske bekrefter overfor Romerikes Blad at han kjenner til hullene som har oppstått i hagen.

– Saken begynte for et par år siden. Men dette er en juridisk sak. Hvis dette blir advokatmat, vil jeg ikke si noe mer om saken, sier Gidtske.