– Verdens beste land å bo i er blitt til takket være Finn Lieds klokskap, skrev politisk redaktør Lars M. J. Hansen i en kommentar 23. mai i år.

Sivilingeniør

Finn Lied ble født i Fana, som i dag er en bydel i Bergen, i 1916, utdannet seg til sivilingeniør og ble ansatt ved FFI på Kjeller ved opprettelsen rett etter krigen, i 1946.

Det var her han hadde sin base hele yrkeslivet. Som forsker, forskningssjef og seinere mangeårig direktør til han gikk av med pensjon i 1983. Han beholdt imidlertid kontoret, og inntil for få år siden jobbet den spreke pensjonisten daglig herfra.

Industriminister

Men det var som industriminister og Statoil-topp han skrev seg inn i historien som en av De store norske under Pionértiden.

Norge trådte inn i oljealderen før jul i 1969 med et funn 3.000 meter under havbunnen på det som senere fikk navnet Ekofisk.

Vi var helt avhengige av andre lands selskaper både for å finne og få opp ressursene, og det var ingen selvfølge at det sorte gull utenfor vår kyst i så stor grad skulle tilfalle Norge.

– Den forutseende Lied sørget for kontroll med kontinentalsokkelen og at oljeformuen – og industrien havnet på norske hender. Måten han og noen andre vise menn organiserte vår olje- og gassformue på, har medført at inntektene har kommet hele befolkningen til gode, skrev Lars M. J. Hansen i kommentaren.

Han skrev videre:

– De vise menn skjønte at vi måtte sikre oss nasjonal kontroll for å hindre at oljens forbannelse rammet Norge. De visste om faren med raske oljepenger som blåser opp økonomien og gjør at annet næringsliv bukker under. I mange land hadde man dessuten sett at de ufattelige inntektene gikk til en begrenset, styrtrik elite, mens fint lite ble sprøytet inn i fellesskapet.

I Statoil

Det statlige oljeselskapet Statoil, der Lied var styreformann i ti år fra 1974, ble redskapet for «nasjonaliseringen» og inngikk operativt samarbeid med store, utenlandske selskaper som måtte danse etter Norges pipe.

Forvaltningsopplegget og det dristige skattesystemet gjorde at mesteparten av formuen ble igjen i Norge – til bygging av velferdsstaten.