Human-Etisk Forbund på Nedre Romerike har brukt Arild Knutsen som foredragsholder for konfirmanter de siste tre årene. Råholt ungdomsskole ga ham avslag fordi ledelsen ikke kan gå god for holdningene hans.

– Jeg får høre at jeg har holdninger som er uheldige for samfunnet. Hvordan er det da å være elev og ha disse standpunktene? Dette passer dårlig med tanken om mer åpenhet, sier Arild Knutsen.

Han er tidligere narkoman, leder av Foreningen for en human narkotikapolitikk, og brukes hyppig som foredragsholder for ungdom på skoler og i konfirmasjonskurs.

Kontaktet av elev

Knutsen ble nylig kontaktet av et elevrådsmedlem og bedt om å holde foredrag på Råholt ungdomsskole. Invitasjonen kom i forbindelse med skolens skolemiljødag forrige uke, der temaene var narkotika, mobbing og samhold.

Skoleledelsen ville imidlertid ikke ha noe av foredraget.

De ga Knutsen avslag med den begrunnelse at skolen ikke kan stå for hans holdninger om legalisering.

Videre heter det i avslagsbrevet at politiet og Ungdom mot narkotika var invitert til å holde foredrag denne dagen, og at dette kunne komme i konflikt med Knutsens budskap.

LES MER:

– Må forholde oss til loven

– Vi er nødt til å forholde oss til de lover og regler som gjelder i Norge, sier avdelingsleder Pål Gjerdingen ved Råholt ungdomsskole.

Ifølge Gjerdingen var det Knutsens utsagn om at han ikke ville legge skjul på hva han mener om legalisering og dagens narkotikapolitikk som ble avgjørende for skolens beslutning.

– At narkotikapolitikken i Norge er feilslått må han gjerne mene, men vi som skole kan ikke fronte det.

Gjerdingen forteller at Råholt ungdomsskole gjerne diskuterer temaene Knutsen tar opp, men at dette er nødt til å skje på en objektiv måte.

– Det kan godt hende hadde vært tilfelle med Knutsen, men vi kunne ikke kvalitetssikre det på forhånd. Det er vårt oppdrag overfor foreldrene at vi må kunne stå for det som blir presentert, sier han.

Forteller sin egen historie

– Jeg har stor tro på at ungdommer er reflekterte og i stand til å gjøre seg opp egne standpunkter når de får høre ulike perspektiver, sier Arild Knutsen.

Han synes det er synd at han ikke fikk muligheten til å snakke med elevene på Råholt. Knutsen reagerer dessuten på at skolen stempler holdningene hans som upassende, og mener det må være plass til motstridende synspunkter på en slik skolemiljødag.

Ifølge Knutsen har temaene narkotikapolitikk og legalisering en lite framtredende plass i ungdomsforedragene hans, men han svarer ærlig dersom han får spørsmål om sine narkotikapolitiske synspunkter.

Foredragene han holder for ungdom handler først og fremst om voldsepisoden og de psykiske påkjennelsene som førte til at han som 14-åring fikk et rusproblem, at han ikke hadde noe sted å henvende seg for hjelp, og hvordan han til slutt kom seg ut av heroinavhengigheten.

– De færreste vet hvor de skal gå for å få hjelp hvis de har et rusproblem. Man er veldig overlatt til seg selv, sier Knutsen.

Ikke liberalist

Hovedbudskapet når han snakker til ungdommer er at rusmisbrukere må behandles som medmennesker snarere enn å stemples som kriminelle.

– Jeg pleier å si at «dere må ikke finne dere i at folk blir støtt ut fordi de har rusproblemer. Dere kan ta avstand fra handlingen, men dere må aldri ta avstand fra personen som ruser seg». Når det gjelder standpunktet om legalisering, presiserer Knutsen at det ikke er liberalistisk ideologi som ligger bak dette. Han mener snarere at det ville vært lettere for narkomane å få hjelp dersom de ikke var stigmatisert som forbrytere, og at lovlig narkotikaomsetning under streng statlig kontroll vil føre til nedgang i bruken.