– Brua ble skadet i forbindelse med en påkjørsel for et snaut år siden. Da ble det satt opp et støttetårn som nå skal fjernes, opplyser senioringeniør Morten Wright Hansen i veivesenet.

Arbeidet med brua skal etter planen starte fredag 20. april. Brua tas da ned, og vil være nede i ca. fire uker.

Mens reparasjonen pågår, blir Fetveien stengt natt til lørdag 21. april (kun periodevis i tidsrommet 22.00-06.00) og natt til søndag 22. april (fra 22.00-06.00).

Veien blir også stengt når brua skal remonteres, men datoen er ennå ikke fastsatt.

Omkjøringer

Når Fetveien er stengt, blir biler som kommer fra øst ledet om Garderåsen. Biler som kommer fra vest må kjøre Nerdrumveien. Omkjøring blir skiltet. Biler som er høyere enn 4,2 meter må vente eller kjøre en lengre omvei om Vormsund.

Det blir en egen lysregulert fotgjengerovergang ved brustedet når brua er borte.

– Vi tror dette skal gå veldig greit, i og med at vi gjør arbeidet på natta. Omkjøringen vil fungere fint for 99,9 prosent av trafikken, sier Morten Wright Hansen.

Veivesenet henstiller bilistene på den sterkt trafikkerte Fetveien om å senke farten og vise aktsomhet når de passerer arbeidsstedet.