– Feilprioritering av Ahus

KRITISERER: Direktør Geir Stene-Larsen (t.h.) i Folkehelseinstituttet mener ledelsen ved Ahus ikke burde fått vaksine. Her orienterer Stene-Larsen sammen om status for pandemien sammen med helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.FOTO: SCANPIX

KRITISERER: Direktør Geir Stene-Larsen (t.h.) i Folkehelseinstituttet mener ledelsen ved Ahus ikke burde fått vaksine. Her orienterer Stene-Larsen sammen om status for pandemien sammen med helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.FOTO: SCANPIX

Artikkelen er over 11 år gammel

Folkehelseinstituttet gir Ahus-ledelsen krass kritikk etter at de vaksinerte seg selv før de ga vaksine til ansatte som jobber med pasienter.

DEL

– Dette er helt klart en feil prioritering av Ahus.

Uttalelsen kommer fra Geir Stene-Larsen, direktøren i Folkehelseinstituttet (FHI) som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

FHI har nå oppgaven med å sørge for god beredskap, råd og tjenester av høy kvalitet i forbindelse med svineinfluensaen.

Ifølge retningslinjene fra landets helsemyndigheter burde ledelsen ved de lokale sykehusene ikke fått vaksinetilbud i denne omgang.

– Vi har ikke gitt noen råd om det, og anser det for å være gal bruk av vaksinene nå i starten, sier Stene-Larsen.

1 av 3 ansatte vaksinert

Målet til helsemyndighetene er at de som først er i kontakt med pasientene skal bli vaksinert først, slik som for eksempel ansatte ved akuttmottaket, intensiv- og anestesiavdelingen.

Det er 4.800 ansatte ved Ahus, men sykehuset har til nå kun mottatt 1.500 av 5.000 bestilte vaksinedoser.

Det er med andre ord ikke nok vaksine til alle i første omgang, noe som innebærer at det må prioriteres blant de ansatte.

Rundt 100 av de 1.500 dosene er gitt til pasienter, noe som betyr at 1.400 Ahus-ansatte foreløpig er vaksinert.

– Vi har diskutert problemstillingene i Beredskapsgruppa for smittevern ved Ahus og kommet fram til to grunnprinsipper for hvem som skal få vaksine:

– De som er mest risikoutsatt, men også en del driftskritisk personell, sier Bjørn Magne Eggen, direktør for medisinske fag og strategi ved sykehuset.

Førstnevnte gruppe omfatter blant annet ansatte ved akutten, intensiven, infeksjonsposten, lungemedisin og hjertemedisin.

– Det er disse enhetene som har fått flest doser og vi har forsøkt å vaksinere et tverrsnitt av personellet her, sier Eggen.

Det driftskritiske personellet er for eksempel ansatte ved laboratoriet, apoteket, barnehageansatte, it-ansatte, sikkerhets-, renholds- og kantinepersonell.

– Vi har ikke vaksinert alle i disse gruppene, men noen blant disse. En del av disse kommer veldig nær pasientene selv om de ikke deltar i behandlingen.

Når det gjelder for eksempel it-avdelingen, så kan vi ikke drive et moderne sykehus hvis datasystemet ikke fungerer.

I tillegg har samtlige 19 personer i ledergruppa fått vaksinetilbud.

– Jeg vet ikke om alle er vaksinert, men alle i ledelsen har fått tilbudet. Det vil være problematisk hvis hele ledelsen blir syke samtidig. Det er vi som har kontakt med helsemyndigheten og andre sykehus. Alle i ledergruppa sitter nær opptil å treffe avgjørelser som kan være driftskritiske, sier Eggen, som selv har latt seg vaksinere.

– Hva tenker du om kritikken fra helsemyndighetene?

– Vi har vurdert de ulike aspektene opp mot hverandre og vi er også klar over at det driftskritiske personellet ikke har størst risiko for å bli syke. Vi mener disse er en forutsetning for å opprettholde normal drift i sykehuset og har gjort en vurdering ut fra det.

– Samtidig hører jeg hva Geir Stene-Larsen sier, og utover det har jeg ingen kommentarer til det, sier Eggen.

– Samsvarer ikke

Folkehelseinstituttet mener imidlertid at vaksinene som er gitt sykehusledelsen og de andre som hører inn under "driftskritisk personell" burde forblitt ugjort.

– Det er nok viktige stillinger de snakker om, men det samsvarer ikke med det vi har tenkt, sier FHI-direktør Geir Stene-Larsen.

Vaksinering av helsepersonell er nemlig delt inn i tre prioriteringsgrupper:

  • H1: Frontlinjepersonell som skal ta imot, undersøke eller behandle pasienter som har akutt sykdom som kan være influensa, for eksempel personell ved legevakter og fastlegekontorer, ambulansepersonell og en del personell i sykehusene.
  • H2: Helse- og omsorgspersonell det kan bli kritisk mangel på ved økt sykefravær (for eksempel personell ved intensivavdelinger, sykehjem eller apotek) etter kommunenes og helseforetakenes egne prioriteringer. Veiledning i prioritering er gitt i pandemiplanveilederne for kommuner og helseforetak.
  • H3: Annet helse- og omsorgspersonell.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det H1 og H2 som skal vaksineres ved første runde, i tillegg til de prioriterte i risikogruppene ellers i befolkningen.

FHI-direktør Geir Stene-Larsen sier sykehusledelsen slett ikke skulle vært prioritert først, men at de tilhører gruppe H3.

– Prioriteringen til Ahus er feil fordi vaksinen skulle vært forbeholdt kjernepersonellet frontlinjene som skal behandle pasientene.

Artikkeltags