– Veien er farlig å kjøre på. Generelt er veien i dårlig forfatning med mange humper og dumper. Om vinteren er strøingen tilfeldig. Det kan være gruset på den ene siden av grensa, og speilblankt på den andre. Spesielt torsdag i forrige uke var det ekstremt. Da så jeg fem-seks biler som hadde sklidd ned i grøfta, forteller Roar Olsen, som jobber på Bjørkelangen og bor i Skillingmark.

– Økende trafikk

Han har brukt Sukkerveien som pendlervei en god stund og håper strekningen får en oppgradering.

– Trafikken er økende og til dels stor. Spesielt søndag kveld og torsdager/fredager er det mange svensker som skal til eller fra jobb i Norge. Den dårlige veistandarden skaper mange farlige situasjoner, sier Olsen.

Det er Veidekke på Bjørkelangen som har ansvaret for veivedlikeholdet på norsk side av grensen. Anleggsleder Tore Dyrseth erkjenner at dialogen med entreprenøren på svensk side ikke er den beste.

– Vi gjør jobben vi er pålagt fram til grensa. Sukkerveien er en fylkesvei i Norge og skal prioriteres deretter. Veien har dårlig standard og generelt har denne vinteren vært ekstremt krevende med mye underkjølt regn og temperaturer rundt null. Vi har alt tilgjengelig mannskap ute for å salte og gruse, forteller Dyrseth.

Sist på lista i Sverige

På svensk side er det en privat veiforening, med støtte fra svenske veimyndigheter, som har ansvaret for Sukkerveien.

– Det er vi som gjør jobben på Sukkerveien, forteller daglig leder Nils Ivar Krogh i Kroghs Åkeri AB i Skillingmark.

Han opplyser at lokale veientreprenører i lang tid har forsøkt å få myndighetene til å oppgradere Sukkerveien.

– Ønsker ikke handel

– På svensk side av grensen er Sukkerveien klassifisert som en skogsbilvei! I Norge er den en fylkesvei. Trafikken øker og jeg skulle ønske Sukkerveien ble prioritert høyere. I og med at den er en skogsbilvei per definisjon, må vi prioritere andre veier først. Derfor kan Sukkerveien på svensk side være veldig glatt mens vi jobber på andre strekninger, sier Krogh.

Roar Olsen tror han sitter på svaret på hvorfor lokale svenske myndigheter ikke ønsker å utbedre Sukkerveien.

– Eda kommune vil garantert ha mest mulig trafikk inn til Charlottenberg, og ønsker ikke at handelen skal skje i Skillingmark, sier han.