Det skriver Dagbladet i dag.

I forbindelse med arbeidet med å få Orderudsaken gjenopptatt har privatetterforsker Tore Sandberg bedt om å få utlevert flere beslag i saken.

Nå har riksadvokat Tor-Aksel Busch gitt privatetterforskeren avslag.

Flere avslag

Beslagene Tore Sandberg og Frode Sulland, Veronica Orderud sin forsvarer, ønsker å få utlevert er blant annet magasinet og ammunisjonen som ble funnet hos Lars Grønnerød og glassbiter og hårfunn fra kårboligen.

I 2008 anmodet Sandberg og Sulland Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om innhenting og undersøkelser av beslag.

Kommisjonen ville ikke iverksette noen av etterforskningsskrittene de ble bedt om.

Samme år ble Romerike politidistrikt bedt om å utlevere en rekke gjenstander i trippeldrapssaken, også de avslo anmodningen.

I dag skriver Dagbladet at også riksadvokaten har gjort det samme.

– Kamp mot vindmøller

Det reagerer Frode Sulland sterkt på.

– Det oppleves som en utmattende kamp mot vindmøller, sier han til avisa.

Sulland mener riksadvokaten sin begrunnelse er rettsstridig.

Busch begrunner sitt avslag med at så lenge saken behandles av kommisjonen er det ikke ønskelig med «en parallell prosess».

Sulland mener at riksadvokaten sin begrunnelse kommer i konflikt med at gjenåpningsinstituttet er basert på at det må framskaffes nye bevis for å få saken gjenåpnet.