Får ikke massehenlegge hverdagskriminalitet

MÅ GJØRE OM: Direktivet fra politimester Bjørn Vandvik må settes til side etter pålegg fra Oslo statsadvokatembeter.

MÅ GJØRE OM: Direktivet fra politimester Bjørn Vandvik må settes til side etter pålegg fra Oslo statsadvokatembeter.

Artikkelen er over 5 år gammel

Oslo statsadvokatembeter lar ikke Romerike politidistrikt henlegge saker på bakgrunn av kapasitet.

DEL

Fredag avslørte Romerikes Blad at politimester Bjørn Vandvik har gitt direktiv om at en betydelig andel av hverdagskriminaliteten deriblant innbrudd, tyverier, underslag og skadeverk – ikke lenger skal etterforskes, men henlegges som følge av manglende påtalekapasitet.

Direktivet har vært sendt Oslo statsadvokatembeter som nå ikke tillater Romerike politidistrikt å gjennomføre massehenleggelser på bakgrunn av kapasitetsproblemer.

Har ikke vært drøftet

«En har forståelse for at Romerike politidistrikt har et problem knyttet til restanser og påtalekapasitet. Dette kan ikke uten videre løses ved massehenleggelser. Embetet bidrar gjerne i en diskusjon hvor man søker å analysere årsakene og finne tiltak som kan løse opp i den vanskelige situasjonen som har oppstått.» Det skriver Erik Førde, fungerende embetsleder i et brev til Romerike politidistrikt fra statsadvokatembete.

Dermed blir politimesterens påtaledirektiv opphevet.

«Denne type påtaledirektiver forutsettes drøftet med overordnet påtalemyndighet. En kan ikke se at det har vært gjennomført slike drøftelser.» Står det i brevet.

I det samme brevet skriver Førde at det er bra at Romerike politidistrikt skal prioritere å etterforske visse saker, framfor andre.

Les brevet fra Oslo statsadvokatembeter her.

Vil bli prioriteringer

I en pressemelding fra politimester Bjørn Vandvik tirsdag ettermiddag skriver han at politidistriktet nå vil rette seg etter føringene fra Oslo statsadvokatembeter og derfor endrer direktivet.

– Fortsatt vil de alvorligste sakene bli prioritert og øvrige saker følges opp så godt som mulig basert på tilgjengelige ressurser, står det i pressemeldingen.

Vandvik skriver også at han innser at beslutningsprosessen rundt direktivet har gått for raskt og skulle vært bedre forankret.

– Måten det ble formulert på bidro også til en oppfatning om at det skulle være fritt fram for hverdagskriminalitet. Jeg beklager at dette ble inntrykket hos publikum, det var aldri hensikten med direktivet.

Les politimester Bjørn Vandvik sin pressemelding i sin helhet her.

Politimesteren ønsker ikke å kommentere saken utover pressemeldingen.

Artikkeltags