Historisk sett er graffiti kjent fra oldtidas Egypt. Etter 1945 utviklet det seg en ny form for graffiti i ungdomskulturen i New York.

Med sprayboks dekorerte ungdomsgjengene i New York T-banevogner og T-banestasjoner, med skriblerier og veggmalerier.

I dag knyttes graffiti og tagging til hiphop-kulturen.

Tagging defineres som en enkel form for graffiti, og aktørene tilhører ofte andre miljøer enn graffitiutøverne.

Taggerne spraymaler sine bilder med signaturer eller merker på vegger og lignende.

Gjenger er ofte involvert i «bombing» av tags over et stort område. Dette er en del av kampen mellom gjengene.

I miljøet eksisterer det grenser for hvor man kan tagge, selv om det kan være vanskelig for en utenforstående å se hvor grensen til skadeverk går.

Tagging er vanskelig å fjerne og vil ofte kreve at hele vegger må overmales eller pusses opp. Eierne karakteriserer gjerne graffiti og tagging som hærverk.

Kilde: snl.no