Rustet opp kampfly for tre milliarder:
Rundt tre milliarder kroner har det kostet å gi de 58 norske F-16-flyene en såkalt «midlife update» (MLU). Arbeidet har pågått siden 1996, og skal etter planen være ferdig i november. Et sted mellom 5.000 og 12.000 arbeidstimer har gått med på hvert enkelt fly.
- Dette er uten sammenlikning det største oppdraget vi noen gang har hatt. Mange hundre mennesker har vært involvert i arbeidet, slår produksjonsleder Jan Bratland ved Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK) fast.
- Modifiseringen har funnet sted i samarbeid med fabrikken Lockheed Martin Aero i USA. Vi har også jobbet tett sammen med Belgia, Nederland, Danmark og det amerikanske luftforsvaret, USAF, legger han til.

«Smarte bomber»
Oppgraderingen av flyene har naturlig nok skjedd uavhengig av den pågående amerikanske operasjonen «Enduring Freedom» i Afghanistan. Ikke desto mindre er flyene som sendes til Manas-basen i Kirgigistan i begynnelsen av oktober rustet for oppgaven som venter, takket være modifiseringene som er foretatt på Kjeller. Mens de norske jagerflyene i utgangspunktet var bygget for luft-til-luft-operasjoner, kan de nå også brukes til å bombe mål på landjorda og dermed støtte spesialstyrkene på bakken.
Det innebærer at det kan bli aktuelt for norske piloter å delta aktivt i krigshandlinger, for første gang siden 2. verdenskrig.
- Under krigen i Kosovo hadde de norske flyene en mer tilbaketrukket luft-til-luft-rolle. Nå blir våre fly liggende i første rekke, bekrefter testflyger og romeriking Frode André Evensen ved Forsvarets Logistikkavdeling/Luft - tidligere Luftforsvarets Forsyningskommando.
Han har de siste årene testet nærmere 80 prosent av alle F-16-flyene som er blitt modifisert på Kjeller.
- Nå kan flyene utstyres med det vi kaller «smarte bomber», altså laserstyrte bomber som finner målet selv. Flyene som skal til Afghanistan blir også utstyrt med targeting pod (TGP) - et kamera som viser enten et infrarødt bilde eller et vanlig TV-bilde av det som er på bakken, hvorpå flygeren sender bombene mot målet, forklarer testpiloten.
- Dermed reduseres faren for å treffe for eksempel en bryllupsfest?
- Ja, men alt avhenger av at mannskapene på bakken har gitt flygeren riktige koordinater. God etterretning er fortsatt et must, understreker Frode André Evensen.

Nye vinger og hale
De norske F-16-flyene finnes i fire ulike varianter; A og B, som igjen finnes i blokk 10 og blokk 15. Når arbeidstida i forbindelse med oppgraderingen har variert fra 5.000 til 12.000 timer på hvert enkelt fly, er det blant annet fordi blokk 10-flyene fått nye vinger og større hale.
Slikt blir det milliardutgifter av. Utstyret til flygerne er heller ikke billig. På de nye hjelmene som er bestilt fra USA koster bare visiret - altså glasset - den nette sum av 1,5 millioner kroner ...
For øvrig har oppdateringen omfattet både struktur (hardware) og programvare (software). Stikkord er forsterkninger av skrog, bedre utnyttelse av festepunkter til våpensystemer, forbedringer av cockpit og innføring av nye våpen og støttesystemer.