Gå til sidens hovedinnhold

Etterlyser plan mot rasister

Artikkelen er over 17 år gammel

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt etterlyser handling fra Ullensaker kommune mot rasistiske miljøer. Ordfører Harald Espelund (Frp) svarer at kommunen jobber mot mobbing hver eneste dag.

– Fortielse er ingen strategi. Nå vil vi sette politikere og de som jobber med barn og unge i kommunen på skolebenken, sier sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt.

Hun er sammen med lederen av AUF i Akershus, Åsmund Aukrust, allerede i gang med å planlegge et møte med fokus på hvordan kommunen kan jobbe mot rasistiske miljøer. Politikere fra Brumunddal, forskere og politi vil bli invitert til møtet. Begge reagerer kraftig mot plakaten med oppfordring til rasistisk vold, som Nasjonal Ungdom hang opp i Jessheim sentrum natt til torsdag.

– Vi må erkjenne at Jessheim er regionsenter, og at det er Ullensakers problem at det henger naziplakater over hele sentrum, sier Huitfeldt. Hun og Aukrust mener at arbeidet mot rasisme i kommunen må samles.

– Feigt

– Ordføreren er feig som ikke tar et klarere standpunkt mot den rasistiske propagandaen, mener Aukrust. Han synes det er merkelig at Espelund er overrasket over at dette skjer.

– Dette er jo de folkene vi har advart mot for lenge siden. Det er et lite, men farlig miljø. På nettsidene deres kommer det klart fram at de er en voldelig og rasistisk organisasjon, sier Aukrust. Han har jobbet systematisk mot rasisme på Romerike det siste året.

Jobber mot mobbing

– Herredsstyret har allerede vedtatt at arbeidet mot rasisme skal inn i kommuneplanen, sier ordfører Espelund.

– Jeg ønsker ingen rasediskriminering eller mobbing, og vi jobber med å motvirke negative krefter hver eneste dag. Ordføreren sier at kommunen har antimobbekampanjer ved skolene, og at politikerne har invitert organisasjoner og skoler til å komme med forslag til hvordan kommunen skal gripe fatt i problemer med alle former for mobbing, utdyper han. Espelund understreker at han stadig er i kontakt med politiet, som sier at det høyreekstreme miljøet i Ullensaker ikke er noe problem.

– Folk utenfra

Espelund mener forsker Tore Bjørgo, som i gårsdagens avis uttalte at lokale politikere nå bør møte høyreekstreme grupper med politisk motstand, ikke har satt seg godt nok inn i saken. Han mener at det gjerne er folk utenfra som nå aksjonerte på Jessheim.

–Men hvorfor velger de Jessheim?

– Jeg ser ikke bort ifra at tidligere antirasistiske demonstrasjoner kan ha ført til at folk slår til på Jessheim, sier Espelund. Han understreker samtidig at han ikke vil kritisere AUF eller andre som har arrangert demonstrasjoner.

– Men når AUF henger ut Jessheim som de gjorde på Utøya i sommer, kan folk komme til hit bare for å lage kvalm, sier ordføreren. Han mener også at media har sin del av skylden for at høyreekstreme slår til på Jessheim.

– Nå har de oppnådd det de ville. De har fått medias oppmerksomhet, og jeg frykter at det nå blir politisk strid mellom partiene i Ullensaker, sier han. Ullensaker kommune har nå anmeldt aksjonen.