En sten ble løftet bort fra hennes unge skuldrer. Øvre Romerike Tingrett lyttet til barnets ønsker om å bli i Norge.

Den norske 12-åringen som barnevernet ville sende til stemoren i Gambia mot hennes vilje, vet likevel ikke når hun får komme hjem til sin mor og besteforeldre. Barnevernet vil fortsatt ha omsorgen for barnet. Først om en drøy måned skal Fylkesnemnda ta stilling til om barnevernet har grunnlag for fortsatt å ha omsorgen for 12-åringen.

Etter sju måneders kamp om foreldreretten, kom Øvre Romerike Tingrett med et gledelig lyspunkt for familien, en domsslutning som gir biologisk mor foreldrerett til 12-åringen. I praksis betyr det at retten har tatt 12-åringens ønske på alvor og at hun blir i Norge slik hun selv gjentatte ganger har sagt at hun ønsker.

Glede på telefonen

I går snakket 12-åringen med hele familien på telefon fra beredskapshjemmet der hun bor nå.

– Hun var lettet og glad, og lo masse på telefonen, sier 12-åringens mamma, og legger til:

– Men hun er fortsatt urolig over at hun må bli i beredskapshjemmet.

12-åringen håper nå at barnevernet ikke lenger snakker om Gambia.

– Nå slipper jeg kanskje alt maset om å reise til Gambia, uttrykte hun til sin mor i går.

Barnevernet har helt siden oktober i fjor forsøkt med ulike virkemidler å få barnet til å si at hun vil reise til Gambia.

– Min datter har følt det som et tøft press, sier mora.

Omsorgen

Hun forteller at hun med litt hjelp fra sine foreldre og av et hjelpeapparat er klar til å ta seg av sitt barn.

– Det er reist tvil om min situasjon og tidligere liv med rusproblemer, men jeg kan med litt hjelp ta meg av min datter. Min datters største ønske er likevel å bo hos sine besteforeldre. Jeg vet at det er til min datters beste at hun får beholde kontakten med dem hun er mest glad i, sier 12-åringens mor.

Barnevernet har hele tiden nektet kontakt mellom besteforeldrene og 12-åringen, bortsett fra et besøk i fjor. Barnevernet har aldri forsøkt å finne en omsorgsløsning hos jentas familie i Norge.

Da 12-åringens tante på Vestlandet nylig døde, var det også vanskelig for barnevernet å la henne dra i begravelsen. Hun ble i beredskapshjemmet mens resten av familien tok et siste farvel med tanta.

Hørte på barnet

Til tross for barnevernets sterke press for å få 12-åringen til å reise til Gambia, har hun hatt egne, sterke meninger. Til den rettsoppnevnte sakkyndige skal 12-åringen ha uttalt at:

– Hvis noen tvinger meg til å reise til Gambia, må de bære meg inn i flyet.

Den sakkyndige karakteriserer 12-åringen som "en moden og reflektert jente".

I domsslutningen fra Øvre Romerike Tingrett står det at: "Retten anser det derfor riktig å legge stor vekt på hva barnet mener."

Retten tar opp at omsorgssituasjonen for barnet ikke er løst og at situasjonen fortsatt er usikker selv om biologisk mor får foreldreretten.

"Men retten kan ikke se at denne er av en slik karakter at det er uriktig eller uforsvarlig å følge (...) (12-åringens. red. anm.) ønske." heter det fra tingretten.

I domsslutningen siterer retten en høyesterettsdom som er avsagt så sent som i mars i år, om barns rett til å bli hørt:

"På den annen side må man, når barnet har nådd en viss alder, og har klart gitt uttrykk for en fast mening, legge betydelig vekt på dette. Ellers vil ordningen med å rådspørre barna, som ofte innebærer en stor belastning for dem, kunne virke respektløst og krenkende.