– Dette er sterkt beklagelig. Det dreier seg om forhold i perioden 2007-2009, som ble avdekket ved tilsyn i 2009. På bakgrunn av dette ble vi ilagt en bot på 40.000 kroner av Romerike politidistrikt. Denne ble vedtatt i desember i fjor, sier rådmann Brynhild Hovde i Eidsvoll kommune til Eidsvoll Ullensaker Blad.

Det var Arbeidstilsynet som i sin tid avdekket den ulovlige overtidsbruken, da de førte tilsyn ved kommunens hjemmetjenester.

Det mest alvorlige forholdet de avdekket ble anmeldt til politiet, og resulterte i boten på 40.000 kroner.

Ifølge EUB skal det alvorligste bruddet på overtidsbestemmelsene som ble avdekket ha vært en sykepleier som på det meste jobbet 98 timer overtid utover det tillatte i november 2007.

Rådmannen lover nå å rydde opp. I januar gjennomførte hun en egen gransking av overtidsbruken i hjemmetjenesten i andre halvår 2010.

Her ble det også avdekket ulovlig bruk av overtid, ifølge avisen.

– Etter innføring av nye rutinen er bruken av overtid gått markant ned i hjemmetjenesten, sier Brynhild Hovde til EUB.