Først kom fire ungdomsskoleelever til skolen for å banke to elever. Rektor grep inn – og ungdommene ble bedt om å fjerne seg fra skolen.

Få dager senere ble et av ofrene utsatt for en ny trussel: Du skal dø, etterfulgt av navnet på den unge gutten.

Skriften sto på veggen, og ble fjernet så fort skoleledelsen oppdaget den.

– Dette er en grov sak, sier fungerende rektor Søren Henriksen ved Benterud skole.

Samtlige foresatte ved skolen ble varslet umiddelbart etter hendelsen. Skolesjefen og rådmannen er også informert om saken.

– Dette er en av de mest alvorlige episodene jeg har opplevd, sier Svein Ødegaard, som har vært skolesjef i Lørenskog i 16 år.

Spesielt tilfelle

Ødegaard anser episoden som et unntakstilfelle, og mener Lørenskog kommune har gode rutiner for å håndtere slike hendelser.

– Dette er et helt spesielt tilfelle, og vi kommer ikke til å endre rutinene som følge av episoden på Benterud. Jeg har ingen grunn til å tro at de ordinære tiltakene ikke skulle være tilstrekkelig, sier Ødegaard.

Han har full tillit til at skolene ordner opp når det oppstår hendelser som denne.

– Vi vil spille på samarbeidspartnerne våre. Vi har et godt samarbeid med politiet og barnevernet, og ikke minst gode krefter på skolene som tar av seg slike tilfeller, sier Ødegaard.

Politisak

Nå sørger ledelsen for at elevene blir passet ekstra godt på.

– Vi er svært opptatt av å ta godt vare på elevene våre, og følger nå nøye med slik at dette ikke skal skje igjen, sier han.

Elevene, som skal være fra ulike ungdomsskoler i Lørenskog, er identifisert og politianmeldt for legemsbeskadigelse.

– Vi har mottatt anmeldelsen, og saken er under etterforskning, bekrefter fungerende politiførstebetjent Pål Hallås ved Lørenskog lensmannskontor.

Overvåkingskamera

Romerikes Blad får opplyst at skolens overvåkingskamera skal ha fanget opp noe av hendelsen da voldsepisoden skjedde. Dette vil ikke fungerende rektor bekrefte.

– Vi tar dette svært alvorlig, og valgte å informere foreldrene om hva som har skjedd. I slike saker er det naturlig at vi varsler skolesjefen og rapporterer til rådmannen. Det er gjort også i dette tilfellet, sier Henriksen.

Knut Rinden, leder av Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Benterud skole, sier foreldrene ved skolen ble orientert raskt.

– Skolen har håndtert dette bra. Dette er en svært uheldig og alvorlig sak, og vi har full tillit til at skoleledelse, politi og barnevern følger opp saken på en god måte, sier Rinden.