I Øvre Romerike tingrett er unggutten dømt til 30 dager betinget fengsel for trusler, hærverk og for å ha satt seg fysisk til motverge mot politiet.

Sammen med en kamerat hadde tiltalte den aktuelle kvelden drukket alkohol. I tillegg hadde 16-åringen fått i seg flere Rohypnol-tabletter.

To av de ansatte ba guttene om å gå til sine rom da det var leggetid. Begge nektet og plasserte i stedet et skap i døråpningen inn til soveromsavdelingen. Tiltalte satte seg opp på skapet, men falt ned og begynte å blø i munnen.

Han mistet deretter helt besinnelsen og knuste glasset i et vindu i en dør mellom soverommet og oppholdsrommet. Han framsatte trusler mot de to ansatte og ødela en dør inn til et kontor der den ene miljøterapeuten oppholdt seg.

Tilkalte politiet

Terapeutene fant etter hvert situasjonen så dramatisk at de tilkalte politiet. Ungdommene forsvant over i et annet bygg på stedet og framsatte over telefon truslene mot de to ansatte. Det ble også truet med represalier i forhold til slektningene til den ene terapeuten. De fornærmede forklarte at de ble engstelige, selv om begge var erfarne terapeuter.

Politiet fikk først kontroll over den ene gutten, men måtte legge 16-åringen i jern og sette ham i arresten på politihuset. Tiltalte ga uttrykk for at han skulle "ta" den ene politibetjenten dersom han møtte han uten uniform.

Tingretten viser til at det alvorligste forholdet, trusselen mot de to ansatte ved institusjonen, alene kvalifiserer til fengselsstraff. Tiltalte var bare litt over 16 år da forholdene fant sted. Hans unge alder er tilstrekkelig til å begrunne en betinget straff, men mye tyder også på at det dreier seg om en engangsforeteelse i ruspåvirket tilstand.

Gutten har i ettertid angret det han gjorde og bedt de to terapeutene om unnskyldning.

Rehabilitering

Tingretten peker på at tiltalte nå er inne i en gunstig rehabiliteringssituasjon, han har skiftet bopel, skaffet seg arbeid og medisineres i forhold til en avdekket ADHD-problematikk. Han erkjente også i retten de forholdene han husket fra tildragelsen.