Psykologspesialist Laila Danielsen uttalte seg forholdsvis bastant da hun avga vitneforklaring i Nedre Romerike tingrett i går. Danielsen, som arbeider ved Ullersmo fengsel, har hatt den drapstiltalte 41-åringen til behandling i til sammen 40 timer.

– På vårt første møte var mannen preget av krisen han befant seg i. Han var fortvilet og frustrert og gråt mye. Han ba om hjelp til å få en forklaring på at han kunne skyte sin egen kone. Men vi fant aldri svaret. I våre samtaler kom vi til et punkt der alt er vekk for ham, som om det skulle være brent bort fra hans hukommelse, sa Danielsen.

Ikke bevisst

– Ut fra de tester jeg har foretatt, er det ingen fare for at tiltalte skulle gjenta de straffbare handlingene. For den del kunne han ha vært sluppet løs på samfunnet i dag, mente Danielsen. – Han framstår heller ikke som noen psykopat – og var heller ikke bevisst sin handlemåte da skuddene falt. Da han gikk ned i kjelleren den ulykksalige kvelden, hadde han ingen planer om å ta livet av kona. Likevel inntraff det fatale. På soverommet skjedde det noe som han ikke hadde kontroll over.

Psykologspesialisten fortalte også at tiltalte innledningsvis i samtalene virket som om han var redd for å si noe negativt om sin døde ektefelle: – Han sa svært mye positivt om henne, men etter hvert la han ikke skjul på at forholdet hadde vært vanskelig over lengre tid.

– Kan det være et forsøk på manipulering fra 41-åringens side at han sier han ikke husker noe?, spurte forsvareren, advokat Sigurd J. Klomsæt.

– Det har jeg ingen holdepunkter for. Jeg tror ham når han sier at han ikke husker og at han ikke forstår at han tok livet av sin kone, sa vitnet.

Ble truet av kona

Politibetjent Morten Torshaug ved Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor forklarte seg blant annet om en utrykning til familiens bolig i januar 2001.

– Vi fikk en melding via ambulansesentralen om at en psykisk ustabil kvinne hadde truet med å drepe sin mann. Da vi kom til stedet, hadde 41-åringen klart å låse kona inne på badet. Mannen ga uttrykk for at han ville avslutte samboerskapet.

Politiet dro etter hvert fra stedet da lege ble tilkalt. Kvinnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling på sykehuset.

– Vi sendte rutinemessig en bekymringsmelding til barnevernet i forbindelse med saken, sa Torshaug.

Den samme politibetjenten transporterte tiltalte til Lillestrøm politistasjon drapsnatta.

– Mannen var etter min mening ved sine full fem under både kjøreturen og avhøret samme natt. Han vedgikk det faktiske forholdet, men ville snakke nærmere med en advokat om selve skyldspørsmålet, sa Torshaug.

Vitneførsel

Førstkommende mandag og tirsdag går i hovedsak med til vitneførsel. Onsdag er avsatt til prosedyre og dom vil ventelig ikke falle før om en drøy uke.