Den drapstiltalte filosofen fikk tirsdag en knusende dom av Nedre Romerike tingrett.

– Drapet skjedde på en voldsom og grufull måte. Tiltalte dømmes for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Det er en av straffelovens mest alvorlige forbrytelser, sier dommer Gunnar Hanssen.

37-åringen er dømt til 15 års fengsel – det samme som aktor og statsadvokat Jens Olav Sæther ba om i sin prosedyre. I tillegg er han dømt til å betale de etterlatte etter Vika erstatning – til sammen mer enn 1,2 millioner kroner.

Tingretten mener kravet til særdeles skjerpende omstendigheter er oppfylt.

– Drapshandlingen hadde nærmest karakter av en avretting. Med kraftige økseslag har 37-åringen slått Vika i hodet sju ganger. Videre ble liket kjørt til Sverige og begravd i snøen, der det først ble funnet etter fire dager. Retten har også sett hen til at 37-åringen drepte far til sin samboers mindreårige, barn som han nylig hadde etablert et nært forhold til. At 37-åringen har handlet i sterk affekt og har hjulpet politiet med å finne fram til liket, er ikke tilstrekkelig til å frata drapet karakter av begått under særdeles skjerpende omstendigheter, heter det i dommen.

Filosofen i retten: – Jeg bare fortsatte å slå!

Anket på stedet

Etter å ha mottatt dommen og hørt gjennom dommerens gjennomlesing tirsdag, fikk 37-åring spørsmål om han ville anke dommen eller ta betenkningstid.

– Jeg har forstått dommen og anker den på stedet, var det kontante svaret.

37-åringens forsvarer Gard Lier sier han registrerer at retten ikke festet lit til samboerparets forklaringer.

– Vi tar dommen til etterretning, men mener den er feil. Min klient var før domsavsigelsen fast bestemt på å anke dommen hvis påstanden til aktor ble tatt til følge, forteller han.

Det er skyldspørsmålet som vil bli anket. Dermed vil det bli en ny rettsbehandling – da i Eidsivating lagmannsrett – siden strafferammen for forsettlig drap er mer enn seks år.

– En naturlig konsekvens av anken, er at vi også vil anke straffeutmålingen. Trolig vil vi også anke erstatningsbeløpet, uten at vi har diskutert det i detalj ennå, sier Lier.

Utelukker forklaringene

37-åringen og drapsofferets ekskone har i retten hevdet at drapet skjedde som følge av nødverge.

I retten har de forklart at ekskona var dopet ned og bakbundet med tape da 37-åringen kom ned fra boligens 2. etasje.

Han har hevdet at han fant sin samboer fastbundet til en av kjøkkenstolene, delvis avkledd, mens 49-åringen var i i spisestua.

37-åringen forklarte at avdøde kom mot ham, og at han der og da ikke så noen annen utvei enn å slå med øksa i selvforsvar.

Den forklaringen trodde ikke Nedre Romerike tingrett på.

– Retten utelukker at hun var utsatt for fysisk vold. Retten utelukker også at hun var avkledd, kneblet og bundet med tape da 37-åringen kom ned. Det var ingen akutt fare for voldtekt eller hennes liv og helse da tiltalte kom ned i første etasje og påtraff Vika i spisestuen. Det er også rettens klare oppfatning at tiltalte ikke kan ha oppfattet situasjonen annerledes, selv om han har vært i stor affekt, sier dommer Hanssen.

– Ingen trussel mot 37-åringen

Tingretten legger vekt på at Vika ikke hadde med seg noe våpen da han ankom parets bolig i Aurskog. Dessuten skal den nå drapsdømte 37-åringen ha vært både yngre og i vesentlig bedre fysisk form enn den drepte.

– Ikke under noen omstendighet kan Vika på dette tidspunktet ha representert noen trussel mot 37-åringen, som på sin side hadde øksen i hånden. Ut fra den situasjonen som forelå hadde tiltalte liten grunn til å være redd. Han har åpenbart vært fysisk sterkere enn Vika. Tiltalte var dessuten edru, hadde våpen og kom trolig overraskende på Vika, som var alene, påvirket og uten våpen, sier dommeren.

Halvannen uke før drapet ble også den drepte mannen banket opp av filosofen med et jernspett, noe som førte til at Vika blant annet ble påført et brudd i hodeskallen. Handlingen er erkjent av filosofen.

– Etter voldshandlingen 11. februar 2010, som er erkjent av tiltalte, var det ikke han som hadde grunn til å være redd for Vika men heller Vika som hadde grunn til å være redd for tiltalte, heter det i dommen.

– Konstruerte nødverge

Retten vektlegger dessuten flere momenter som gjør at de ikke tror på samboerparets forklaringer.

Et moment er at ekskona første gang hun ble avhørt av politiet ikke fortalte noe om den påståtte voldtektssituasjonen. Når hun endelig ga den forklaringen, hadde hun en annen historie enn 37-åringen.

Det foreligger heller ingen merker på kvinnen eller den aktuelle stolen om bruk av tape.

– Helt avgjørende for rettens bevisvurdering har imidlertid vært partenes opptreden etter drapet. At de forsøkte å fjerne alle spor. Dersom de virkelig hadde ment å ha handlet i nødverge, hadde det vært naturlig å ta kontakt med politiet så snart som mulig. Retten kan ikke se det annerledes enn at de tiltalte gjennom sine forklaringer forsøker å konstruere en nødvergesituasjon, som ikke har funnet sted, sier Hanssen.

Pakket inn avdøde i plast

Etter først å ha slått øksen i hodet på Vika, fortsatte tiltalte å slå – til sammen sju ganger.

Retten har funnet det bevist at minst ett av slagene ble slått med den skarpe siden av bladet i Vikas venstre tinning.

– Retten finner det bevist at tiltalte etter dette kledde av Vika slik at han ble liggende i en t-skjorte og en stillongs. Deretter pakket han Vika inn i plast. Ekskona hjalp tiltalte med å pakke inn Vika. De tiltalte bestemte seg for å kvitte seg med liket og å fjerne sporene etter det som hadde skjedd. De to dumpet deretter bilen i Aurskog sentrum, før de kjørte til Eda og dumpet liket i et øde skogsområde.

I løpet av de nærmeste dagene dumpet de drapsvåpenet, klær, mobiltelefon og andre gjenstander i Åmål-området i Sverige og i Våler i Hedmark.

Ekskona frikjent

Kjæresten til 37-åringen – som også er ekskona til den drepte 49-åringen – ble frifunnet av retten.

Hun var tiltalt for å ha motarbeidet politiet, ved blant annet å kjøre liket til Sverige, kjøre vekk avdødes bil, vaske åstedet, samt ødelegge og brenne andre gjenstander som kunne knyttes til drapet eller avdøde.

Hun var ikke tiltalt for selve drapet.

Aktor la ned påstand om halvannet års fengsel for den 35 år gamle kvinnen.