Lørdag møtte RB-journalist Bjørn Inge Jartun Rødfoss en traktor på firefeltsveien rett sør for avkjøringen til Dal i Eidsvoll.

Men selv om traktorer på motorveien er et relativt sjeldent syn, så er det ikke nødvendigvis ulovlig.

– Vi får med jevne mellomrom slike henvendelser fra bilister som kjører på E6. Særlig når det er en del trafikk på veiene. Så lenge traktoren er godkjent for å kjøre fortere enn 40 kilometer i timen, så har den lov til å kjøre der, opplyser operasjonsleder Øyvind Strømsborg i Romerike politidistrikt.

For en del andre trafikanter kan sikkert traktorer på E6 være irriterende nok.

Dette reguleres imidlertid i «Forskrift om kjørende og gående trafikk», paragraf 4.

«2. På motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg må det bare foregå trafikk med motorvogn, eller vogntog, som lovlig kan kjøres med minst 40 km i timen på vannrett veg. Vegdirektoratet eller den det gir fullmakt kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra dette.»

Avhengig av skilting på stedet kan det imidlertid være restriksjoner på denne tillatelsen. Trafikkskilt gjelder nemlig foran trafikkreglene. På E6 gjennom Eidsvoll er det imidlertid ingen slike skilt, ifølge romerikspolitiet.