Øren hadde med seg en representant fra Kripos på møtet med kommunepolitikerne. Sistnevnte ønsket ikke å uttale seg om situasjonen overhodet til offentligheten, men kom med råd til representantene i det lukkede formannskapsmøtet.

Og politikerne kan sannsynligvis gjøre lite, men de er skjønt enige i sitt syn på enprosentklubber generelt og Outlaws spesielt.

– Det er korrekt at vi kan gjøre lite for å kaste dem ut, men nå har vi et enstemmig og tverrpolitisk vedtak som sier at vi ikke ønsker den type virksomhet i kommunen vår. Det er uro i befolkningen rundt denne etableringen, og for oss er det viktig å få fram til befolkningen i bygda at dette ikke er noen koseklubb, sier Fet-ordfører John Harry Skoglund.

Gratulasjoner på nettet

På nettsidene til Outlaws Europe gratulerer AOA (American Outlaws Association) France sine norske venner med etableringen av ikke bare én, men tre nye avdelinger med prospective-status.

«Congratulation to 3 new prospective chapter in Norway–Arendal, Lillestrøm, Stavanger – & the new German full patch chapter Schwäbisch Gmünd».

Lignende gratulasjoner kommer også fra AOA Nürnberg, AOA Russland, og flere franskmenn. På gjesteboken på den norske nettsiden er det imidlertid lite oppmerksomhet rundt begivenheten.

Et såkalt «prospective-chapter» betyr at klubben må gjennom en slags prøveperiode for å bli tatt opp som fullverdig medlem i Outlaws mc. Statusen til klubben ble etter det RB erfarer oppnådd så sent som i desember.

Politiet mener at Outlaws-avdelingen i Fet–som ifølge Outlaws Europe altså kalles for Lillestrøm-avdelingen–strengt tatt ble etablert allerede på forsommeren i fjor, da med lokaler på Enebakkneset.

Etter at politiet hadde dialog med utleier der, ble kontrakten med motorsykkelklubben terminert. Først i månedsskiftet oktober-november fikk de seg nye lokaler. Også disse er i Fet, nærmere bestemt det såkalte Ekebergbygget på Roven.

Romerikes Blad oppsøkte i går kveld Outlaws’ lokaler. Medlemmet som åpnet døren til klubblokalet opplyste høflig, men bestemt at det ikke var noen der som kunne eller ville snakke med RB på det tidspunktet.

– Hvis du forsøker på dagtid senere i uken, så kan det jo hende, men jeg tviler vel egentlig på at noen her vil snakke med deg, svarte vedkommende.

– To tredjedeler straffes

Politiet er på sin side svært så bekymret over situasjonen.

– Vi er bekymret siden de definerer seg som en enprosentklubb, og vi har uttrykt vår bekymring overfor kommunen. Vi vet fra før at det ofte knytter seg en del kriminalitet som narkotikalovbrudd, voldsutøvelse, torpedooppdrag og den slags opp mot dette miljøet. Tall fra politidirektoratet viser at rundt to tredjedeler av medlemmene i slike klubber er straffedømte. Vi frykter også at en slik tilstedeværelse skal skape økt rekruttering til dette miljøet, sier lensmann Øren.

Lokalt politi aksjonerte også overfor klubben så sent som på lørdag.

– Det var en samling i helgen, og vi var på stedet i forbindelse med at det var oppmøte på klubblokalene. Det var ingen razzia, men vi la opp vår aktivitet som følge av det arrangementet de skulle ha, sier Øren.

– Gjorde dere beslag eller andre funn?

– Det var som sagt ingen razzia, så det gjorde vi ikke.

– Består klubben av lokale folk?

– Vi jobber med kartleggingsbiten for å finne ut hva dette er.

– Har noen av personene dere har observert på adressen fått dommer på seg tidligere?

– Det er ikke noe jeg har lyst til å kommentere nå. Det har jeg heller ikke full oversikt over.

– Vet dere antall medlemmer i klubben?

– Det har vi ikke oversikt over nå.

– Har klubben eller dens medlemmer stått bak kriminalitet her i området?

– Siden dette er veldig nytt, så er vår bekymring på generelt grunnlag fordi dette er en enprosentklubb, sier Øren.