Årsaken er den massive utbyggingen av Fetveien mellom Lillestrøm og Fetsund.

I desember ble problemet tatt opp i et brev til Statens vegvesen:

«Det vi nå ser er at det til stadighet endres trasé og at det til tider ikke er framkommelig med vanlige personbiler. Dette er ikke holdbart. (...) Vi ser på saken som meget viktig for beredskapssituasjonen i regionen.» skriver de i brevet, som er understrevet av varabrannsjef Arild Baarlid og seksjonsleder utrykning Tom Riise i Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen (NRBR).

Veien det dreier seg om er en egen utrykningsvei, som er ment å kunne brukes i rushtrafikken – hverdager mellom 06 og 09.

I svarbrevet skriver veivesenet at de har tatt forholdet opp med entreprenøren, som skriver at «Vi bestreber oss, til enhver tid, på å opprettholde provisorisk adkomstvei for etaten mellom klokka 06 og 09 på hverdager.»

De viser imidlertid til at det dreier seg om et anleggsområde og entreprenøren kan ikke se at det har «medført ulempe ut over det som må påregnes i en slik situasjon.»

– Vi måtte si ifra

Etter brevvekslingen har det vært møte mellom brannvesenet og entreprenøren.

– Vi er avhengige av forutsigbarhet og følte vi måtte si ifra på en skikkelig måte gjennom brevet. Dialogen har vært grei gjennom hele prosessen, det er nå ryddet opp i forholdene. Vi er fornøyde med svarene vi har fått og de videre planene, sier Tom Riise til Romerikes Blad.

Han understreker at det ikke har oppstått uønskede situasjoner som følge av problemene med veien.

– Det skal gå fint

Også veivesenets prosjektleder Jan Stenerud var til stede under møtet:

– Brannvesenet har påpekt at det en periode var dårlig framkommelighet, men det har hele veien vært en god tone, sier han.

Fram til onsdag vil den aktuelle utrykningsveien være helt stengt, i forbindelse med åpning av første etappe av Bråten bru.

– Men det skal gå fint for vår del. Så lenge vi er forberedt, kan vi sørge for å opprettholde beredskapen på andre måter, sier Tom Riise.