Østmarkas Venner, støttet av blant andre Oslo og Omland Friluftsråd, tok ved årsskiftet opp denne saken.

De ba Enebakk kommune kreve fjerning av to nokså nyoppsatte grinder over skogsveier i Fudalen og ved Furubråten.

I et brev til Enebakk kommune skriver eier av Børter gård, Hans Oppegård, nå at grindene er fjernet.

– Gledelig, sier leder i Østmarkas Venner Steinar Saghaug. – Men det rokker ikke ved det faktum at den viktige adkomsten til Østmarka for Enebakks befolkning fremdeles er sperret. Det er veien gjennom Børter gård, som er sperret med en elektrisk styrt jernport. Denne kampen har vi kjempet i flere år, og vi gir ikke opp.

Eieren av Børter gård signaliserer at grindene kan komme opp igjen mot beitesesongen, men vil i så fall innhente en juridisk uttalelse først.

Det vil Enebakk kommune gjerne samarbeide om, og uansett ønsker kommunen en nærmere vurdering omkring praksis for grinder og ferdsel på de aktuelle private veier på Børter.