Mandag kommer Arbeidstilsynet til attføringsbedriften Norasonde på Skedsmokorset.

Tilsynet kommer etter en langvarig konflikten som skal dreie seg om misnøye med administrerende direktør Bodil Løkken Bendiksen.

Etter å ha forsøkt å løse konfliktene internt, har ansatte i lederstillinger under Løkken Bendiksen gått til egen fagorganisasjon Lederne for hjelp.

– Norasonde har dessverre utmerket seg som et sted med unormalt mye uro, sier Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.

Redd lederen

Ifølge Brekke har bedriften gjennomført to interne arbeidsmiljørapporter, som viser at kommunikasjonen mellom avdelingene og ledelsen er den største utfordringen som bedriften står overfor. Rapportene skal vise at ansatte opplever en hverdag preget av usikkerhet og frykt.

– Flere opplever at daglig leder utøver en lederstil der de ansatte blir og er redde for henne. Det meldes om underbemanning, stadig nye arbeidsområder i tillegg til de man har fra før og at man blir tildelt helt nye oppgaver og nytt arbeidssted fra den ene dagen til den andre, sier Brekke.

Frustrasjon og usikkerhet

Organisasjonen Lederne representerer ansatte med lederfunksjoner. På bakgrunn av opplysninger fra deres medlemmer, er det Ledernes advokat som har sendt en henvendelse til Arbeidstilsynet.

– Reaksjonene går mest på arbeidsformen, der endringer fattes kort og kjapt og er vanskelige å forholde seg til. Det fører til stor frustrasjon og usikkerhet, og bedriften står i fare for at sykefraværet vil øke ut ifra den arbeidsformen som er rapportert til oss, forklarer Brekke.

Bodil Løkken Bendiksen ønsker ikke å kommentere saken til Romerikes Blad, og ber avisen henvende seg til styreleder Trond Rangnes.

Han er glad for at Arbeidstilsynet nå kommer, slik at saken kan bli belyst fra flere sider.

Personalsaker

– En del av dette er personalsaker jeg ikke kan kommentere, men det oppleves som en ren hevnaksjon fra enkeltpersoner, sier Rangnes.

Han mener det kun dreier seg om en liten gruppe, og at Løkken Bendiksen har full støtte i hele styret, også blant de ansattes representanter.

– Hvordan denne saken har blitt spilt er grisete, et bakholdsangrep der Arbeidstilsynet har blitt kontaktet bak vår rygg, mener styrelederen.

Reaksjonene sier han skyldes styrets avslag på å ta opp igjen saker flere år tilbake i tid. Det skal blant annet dreie seg om en kraftig nedbemanning i 2008, da bedriften hadde store økonomiske problemer og måtte gjennom en omstilling.

Ut på anbud

– Fra å være nærmest en vernet bedrift måtte Norasonde ut i konkurransemarkedet. Det var ikke alle ansatte forberedt på. Bedriften var i en økonomisk krise og nødt til å legge om, forklarer Rangnes.

Den jobben mener han administrerende direktør har gjort meget bra.

– Nå har det snudd og Norasonde går kjempebra. Daglig leder har gjort en kjempejobb og har absolutt styrets tillit, understreker Rangnes.

Både Brekke og Rangnes har tillit til at Arbeidstilsynet vil komme med en rapport som belyser de faktiske forholdene ved attføringsbedriften.