Landsstyret i Norges Blindeforbund har vedtatt at førerhundskolen ikke skal flyttes fra Bestum i Oslo til Hurdalsenteret. Ti av landsstyrets medlemmer stemte for at skolen fortsatt skal ha tilhold i hovedstaden, mens åtte ønsket flytting. Én stemme var blank.

Torun Gaarder fra Vestby er styreleder i Akershus fylkeslag. Hun var en av dem som ikke ønsket flytting.

– Saken var ikke helt enkel, men jeg mente at flytting ville være uheldig blant annet fordi mye av treningen må foregå i bymessige strøk. Vel kunne vi ha benyttet Eidsvoll og Jessheim til opplæring, men det beste er å legge en stor del av treningen til Oslo.

Uenighet i Akershus

Gaarder la videre vekt på at skolens ansatte ikke ønsket flytting.

– Som alltid er det også økonomiske sider ved en sak. I dette tilfellet virker det ikke som om det vil bli rimeligere å drive førerhundopplæring i Hurdal.

Gaarder sier seg klar over at saken er omstridt i Akershus fylkeslag av NBF.

– Det er klart at enkelte av våre medlemmer ønsket en flytting til Hurdal, men uavhengig av dette finnes andre og spennende planer for å utvikle Hurdalsenteret.

Omkring 300 blinde nordmenn har førerhund. Utdanningen av hunder foregår også i regi av en privat skole i Follo og gjennom Lions førerhundskole i Oslo.

Sørger ikke

Daglig leder ved Hurdalsenteret, Jonny Ruud, sier at førerhundskolesaken har vært en politisk sak.

– Vi som arbeider ved senteret, har ikke vært involvert i prosessen.

Ruud mener det fantes gode argumenter både for og imot flytting.

– Det som talte til Hurdals fordel, var at vi kanskje kunne ha utnyttet kapasiteten ved senteret enda bedre, men på den annen side er vår virksomhet og førerhundskolens drift ganske forskjellige.

Store planer

Hurdalsenteret ble anlagt i 1981 og har ganske nylig blitt utvidet. Ny utbygging vil komme ganske snart. Det snakkes om en utbygging til 110 millioner kroner.

– I 2009 skal inntektene fra "Røde fjær-aksjonen" tilfalle NBF, og Blindeforbundet kommer til å bruke store ressurser på å bygge undervisningsrom, svømmehall, gymsal og etter hvert en egen forskningsavdeling her i Hurdal.

Ruud tør ikke si noe om hvor mange arbeidsplasser dette vil bety. – Nå er vi omkring 40 ansatte. Utbyggingen i prosjektet, som er kalt "Visjon 2010", vil kreve flere folk og trygge driften, det er alt jeg kan si.

Tomtearealer for utbyggingen er i hvert fall ikke noe problem:

– Vi eier Hammersborg og Sandsbråten, to eiendommer på til sammen 120 dekar, sier Jonny Ruud.